Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Národní plán obnovy, který má oživit ČR a zvýšit její odolnost, počítá i se sociálními službami. Plánovaný příjem žádostí od 20.5.2022 Ukončení realizace projektu Nejpozději do 31.8.2025 Míra podpory 100…

Pokračovat ve čtení Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Nové dotace pro poskytovatelé soc. služeb

Následující výzvy Vám dopomohou k nákupu nemovitostí, elektromobilů a mnoho dalších.  1. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb Vyhlášení 2.Q 2022 Podporované aktivity Nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce…

Pokračovat ve čtení Nové dotace pro poskytovatelé soc. služeb

Nové příležitosti pro váš výzkum a vývoj

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech  rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Kdo může čerpat Pracovníci výzkumných organizací a knihoven, studenti…

Pokračovat ve čtení Nové příležitosti pro váš výzkum a vývoj

Výstavba pro obce na pořízení sociálních bytů, sociálních a smíšených domů

Podpora je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Kdo může čerpat Samosprávné územní celky a mětské části hl. m. Praha…

Pokračovat ve čtení Výstavba pro obce na pořízení sociálních bytů, sociálních a smíšených domů

ERASMUS+ Partnerství pro spolupráci

Jste organizace zaměřená na vzdělávání a plánujete své aktivity rozvíjet prostřednictvím sdílení zkušeností a spolupráce se zahraničními partnery? Pak je pro Vás program Erasmus+ vhodnou příležitostí pro uskutečnění Vašich plánů.…

Pokračovat ve čtení ERASMUS+ Partnerství pro spolupráci

IROP 99 Vybudování zdravotních středisek

Uvažujete o modernizaci či výstavbě zdravotního střediska? Využijte této výzvy, podpora je zaměřena na nákup zdravotnického vybavení a technologií, výstavbu i rekonstrukci pro zvláště ohrožené pacienty. Kdo může čerpat Subjekty…

Pokračovat ve čtení IROP 99 Vybudování zdravotních středisek

Dotace na stavbu VaV center a nákup strojů a technologií

Jste malá, střední nebo velká firma a potřebovali byste pro vaše obchodní aktivity zřídit či zrekonstruovat vlastní výzkumné a vývojové centrum?  Pak je tato dotace právě pro vás.  Kdo může…

Pokračovat ve čtení Dotace na stavbu VaV center a nákup strojů a technologií