Digitalizace podniku

Plánujete investice do pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti? Pokud ano, je tento program vhodným řešením pro vás. Investice se vám vyplatí od 2 mil. Kč.

Termín podání žádosti o dotaci

d 3.7.2023 do 2.11.2023

Výše dotace

0,5 - 5 mil. Kč

Míra podpory

30-40 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. 

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 3.7.2023 do 2.11.2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026
 • Minimální výše dotace: 0,25 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 250 tis. EUR (de minimis)
 • Druh výzvy: průběžná
 • Typ financování: ex post
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 0,5 mld. Kč
 • Cílové území: Území České republiky mimo hl. město Prahu

Žadatelé o dotaci

 • Malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).
 • Žádat mohou podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností (druh podnikání není nijak omezen).

Podporované aktivity

 • Špičkové informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend, např. manažerské informační systémy jako je:

• ERP (řízení podniku),
• nebo CRP (plánování časového rozvržení výrobních kapacit),
• ale také PLM (řízení životního cyklu výrobku),
• BIM a CDE systémy (služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech),
• DMS (správa dokumentů) atp.,
• systémová integrace (pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Jedná se o technologie a služby ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Firewall, antivirový program, bezpečnostní audit apod.).

 • Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům, konkrétně:

• vnitropodnikové sítě (aktivní a pasivní prvky včetně měření nebo poradenských služeb, vzdálený přístup atp.),
• HW pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě (např. repeater, hub, bridge, router, gateway, switch, firewall, přístupové body, analyzátory síťového provozu a ochrany proti útokům DDOS…),
• logistické systémy a technologie (primárně plně autonomní systémy, doplňkově automatizované (semi-automatizace)),
• monitorovací systémy (např. přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony…),
• HW pro mobilní distanční přístup do firemní sítě (např. 4G/5G modemy a routery, headset, HW šifrovací klíče, koncový HW zajišťující online videokonference).

 • Ostatní neinvestiční výdaje – služby:

• SW aplikace umožňující digitální transformaci podniku přes cloud vč. SaaS řešení v rámci časově omezeného předplatného,
• okrajově i základní SW (kancelářské balíčky, účetní programy),
• služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity,
• jednorázová školení a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
• vytvoření digitálního dvojčete či podobné služby.

Míra podpory

Míra podpory pro žadatele:

 • Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 % až 40 % dle velikosti podniku.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Způsobilé náklady

ZV patřící do kategorie Pokročilé technologie a služby (přímé náklady):
• Dlouhodobý hmotný majetek
• Dlouhodobý nehmotný majetek
• Služby a ostatní výdaje
Limity: min. 80 % CZV

ZV patřící do kategorie Základní technologie a služby (přímé náklady):
• Dlouhodobý hmotný majetek
• Dlouhodobý nehmotný majetek
• Služby a ostatní výdaje
Limity: min. 20 % CZV

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Potenciál

Plánujete investovat do výzkumně-vývojového zázemí,  posílení podnikového výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií nebo tvorby kvalifikovanýchpracovních míst? Pokud ano, je tento program vhodným řešením

Digitalizace podniku

Plánujete investice do pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti? Pokud

Podnikové vzdělávání

Máte ve firmě zaměstnance všech věkových kategorií včetně starších nad 55 let a chcete, aby byli dobře připravení na výkon své práce? Neváhejte využít programu

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?