Digitální transformace a digitalizace podniků

Zvažujete pořízení hardwaru nebo softwaru do firmy, a to včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT ve Vaší společnosti?

Pokud ano, určitě Vás bude zajímat výzva Digitální transformace podniků z Národního plánu obnovy (NPO) podporující využívání digitálních technologií v českých podnicích. Cílem je zvýšení úrovně automatizace a digitalizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. 

Kdo může čerpat

Podnikatelské subjekty na území celé ČR (malé, střední i velké podniky)

Plánovaný příjem žádostí

2. 5. 2022

Plánované ukončení příjmu žádostí

31. 3. 2023

Alokace programu

2,5 mld. Kč

Míra podpory

30 – 60 % upřesněno dle výzvy

Cíl programu

Cílem programu je spuštění jednotlivých projektů digitalizace výrobních i nevýrobních podniků, s cílem zvýšení digitálních procesů v podpořených podnicích.

Aktivity

 • Podpora digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Způsobilé výdaje

 • Investiční Investice do dlouhodobého hmotného majetku (hardware)
 • Investice do dlouhodobého nehmotného majetku (software) – jedná se pouze o software, který lze účetně odepsat.
 • Investice do pořízení mezinárodního certifikátu v oboru ICT – GBER č. 31(Ostatní výdaje neinvestiční (podpora v režimu de minimis) – Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Poplatky za připojení do online úložišť a obdobných systémů – cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází včetně udržovacích poplatků.  Služby poradců a expertů – včetně jednorázové analýzy a testů kyberbezpečnosti. Hodinová sazba je limitována částkou max. 3000 Kč.
 • Investice do DHM/DNM musí tvořit alespoň 50 % CZV projektu.

* Detailní specifikace způsobilých výdajů bude upřesněna dle podmínek výzvy.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

IROP již zná termíny dotačních výzev na rok 2022

Populární Integrovaný regionální operačním program již konečně zná termíny plánovaných dotačních výzev pro nejbližší období. Žadatelé tak konečně vědí, s čím mohou v nejbližších měsících počítat. A

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?