Dotace pro čistírny odpadních vod

Potřebujete efektivně a ekologicky vyřešit odpadové hospodářství?
Výzva č. 42 operačního programu Životní prostředí vám zajistí vybudování či dobudování kanalizací a retenčních nádrží.

Termín podání žádosti o dotaci

30. 8. 2023 - 30. 9. 2023

Výše dotace

dle výše nákladů

Míra podpory

30 a 70 %

Cíl výzvy

Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou.

Základní parametry výzvy

 • Zahájení příjmu žádostí: 30. 8. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2023
 • Alokace: 2 mld. Kč
 • Druh výzvy: kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Popis opatření výzev

 • opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
 • opatření 1.4.2 – Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
 • opatření 1.4.3 – Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

Žadatelé o dotaci

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Výše dotace

 • opatření 1.4.1 – 70 % ze způsobilých výdajů
 • opatření 1.4.2 – 30 % ze způsobilých výdajů
 • opatření 1.4.3 – 70 % ze způsobilých výdajů

Způsobilé náklady

Přímé realizační výdaje.
Projektová příprava, administrace žádosti, koordinace v průběhu realizace a publicita.

Podporované aktivity

Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci, opatření je možné mezi sebou kombinovat.


Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?