Dotace pro neziskovky

Potýkáte se s nedostatkem financí na běžný provoz či mzdy zaměstnanců? Potřebujete získat nové prostory, nebo modernizovat stávající, aby vaše neziskovka mohla poskytovat kvalitnější služby? Vymysleli jste nový sociální projekt pro děti, seniory, nebo jinou cílovou skupinu, ale nemáte finance? Evropská unie vypisuje stále nové a nové dotační programy, které mohou využít právě neziskové organizace.

Potřebujete pomoci vybrat správnou dotaci?

IROP nekončí

IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027. Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Již teď můžeme sdělit, že přibudou nová témata podpory. Bude se

ERASMUS+ Partnerství pro spolupráci

Jste organizace zaměřená na vzdělávání a plánujete své aktivity rozvíjet prostřednictvím sdílení zkušeností a spolupráce se zahraničními partnery? Pak je pro Vás program Erasmus+ vhodnou

IROP 99 Vybudování zdravotních středisek

Uvažujete o modernizaci či výstavbě zdravotního střediska? Využijte této výzvy, podpora je zaměřena na nákup zdravotnického vybavení a technologií, výstavbu i rekonstrukci pro zvláště ohrožené

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Váš úspěch je naše odměna

Naše odměna vzniká až po úspěšném schválení dotace

case study

Podpora pro Farní sbor Českobratské církve evangelické na Smíchově

Farní sbor Českobratské církve evangelické na Smíchově nás oslovil s prosbou zajistit finanční zdroje pro jejich projekt, který se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených dětí. Na několika schůzkách jsme Farnímu sboru představili možnosti financování jejich aktivit a zajistili  jsme pro ně vhodnou dotaci z programu OP PPR.  

Díky této podpoře mohlo vzniknout Komunitní centrum, které pomáhá dětem, jejich rodinám a seniorům zapojit se do aktivit v jejich okolí, ke kterým mají často omezený přístup z finančních důvodů.

Komunitní centrum bude organizovat nízkoprahové komunitní, pohybové a umělecké
aktivity. 

Chceme všem, bez rozdílu pohlaví, věku či etnika poskytnout stejné možnosti se zapojit do společnosti, řešit své problémy a seberealizovat se, tak aby byl váš každodenní život co nejpříjemnější. 

Jste nováček a potřebujete pomoci s dotací?