Dotace pro podnikatelé v roku 2022

Pro podnikatelé je v roku 2022 připravovaných několik dotací. Níže jsme pro Vás připravili přehled, na které z nich se můžeme těšit v nejbližší době.

Získejte s námi nové příležitosti pro rozvoj svého podnikání

V dubnu je plánované vyhlášení výzvy Proof of Concept. Tato výzva Vás bude zajímat v případě, že Vaše aktivity směřují k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Počítá se s alokací 200 mil.

V případě, že máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj, je pro Vás výzva Aplikace s vyhlášením v květnu. V tomto případě je chystaná alokace až 4 000 mil. Kč. Z výzvy je možné podpořit neinvestiční náklady, zejména pak osobní náklady výzkumných pracovníků, náklady na smluvní výzkum nebo náklady na materiál.

Hlavní rozdíl mezi předchozími výzvami spočívá v očekávaných výstupech předkládaných projektů. Ve výzvě Proof of Concept je očekávaným výstupem studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Ve výzvě Aplikace je to minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software.

Pokud chcete zafinancovat spíše náklady investičního charakteru, je pro Vás výzva Inovace. Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na výzkumné a vývojové aktivity, tj. využívají výsledky vlastního výzkumu a vývoje, výsledky výzkumu a vývoje vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy. Je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování.

Předpoklad vyhlášení výzvy Inovace je v červnu s alokací 1 000 mil. Kč.

Všechny výše uvedené výzvy jsou součástí Operačního programu OP TAK 2021-2027, který navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 -2020. Během let 2021 až 2027 program rozdělí mezi české podniky téměř 80 miliard korun.

Kromě podpory z OP TAK, můžete v průběhu roku 2022 zažádat také o podporu z Národního plánu obnovy. Počítá se s tím, že prostředky z plánu půjdou do digitalizace, udržitelné energetiky a bezpečné dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Z oblasti udržitelné energetiky je aktuálně vyhlášená výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace, která bude otevřena až do konce června. Výzva je však průběžná (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně do vyčerpání alokovaných prostředků), proto se v případě Vašeho zájmu ozvěte co nejdříve, ať již můžeme začít s přípravou. Jedná se o podporu fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Způsobilými výdaji jsou: Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie, Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) a Inženýrská činnost ve výstavbě.

Další připravovanou a brzo vyhlášenou výzvou z oblasti udržitelné energetiky je výzva Úspory energie v SZT, která podpoří modernizaci distribuce tepla v rámci soustav zásobování teplem.

V druhém kvartálu se můžeme těšit také na výzvu zaměřenou na digitální transformaci podniků.

Informací o základních parametrech chystaných výzev bychom se mohli dočkat vždy měsíc až dva před jejich vyhlášením. Pokud jste pro ně rozhodnuti, jejich využití zvažujete nebo nevíte, který výzva je pro Váš záměr vhodná, neváhejte si s námi domluvit konzultaci.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?