Dotace pro výstavbu kanalizací

Uvažujete napojit nové obyvatele na stávající či novou kanalizaci? Potřebujete zmodernizovat nebo nově vybudovat efektivní a ekologickou čistírnu odpadních vod? Výzva č. 43 operačního programu Životní prostředí umožní vaše záměry realizovat.

Termín podání žádosti o dotaci

6. 9. 2023 - 31. 10. 2023

Výše dotace

dle výše nákladů

Míra podpory

70 %

Cíl výzvy

Výstavba čistíren odpadních vod a dobudováni systému kanalizací.

Základní parametry výzvy

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 9. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023
 • Alokace: 1,5 mld. Kč
 • Druh výzvy: průběžná
 • Místo realizace: celá ČR

Popis opatření výzev

 • opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Žadatelé o dotaci

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Výše dotace

 • 70 % ze způsobilých výdajů

Způsobilé náklady

Přímé realizační výdaje.
Projektová příprava, administrace žádosti, koordinace v průběhu realizace a publicita.

Podporované aktivity

Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV) a výstavba/dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci, opatření je možné mezi sebou kombinovat.

 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?