Dotační investiční příležitosti pro neziskové organizace a školy

Jste nezisková organizace působící v sociálních službách, zdravotní péči či vzdělávání, nebo jste škola? Potřebujete rozšířit, modernizovat vybavení a zázemí a zkvalitnit spoje služby? Protože evropské fondy nepřestávají podporovat projekty se sociálním rozměrem, jsou peníze dostupné i pro vás. Využijte aktuálních výzev IROP a NPO a zažádejte s naší pomocí o dotaci. 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Národního plánu obnovy (NPO) je nyní vypsaných několik výzev podporující veřejný sektor v oblastech vzdělávání, sociálních služeb, následné zdravotní péče paliativní péče. Všechny jsou otevřené minimálně do podzimu 2023.

Odkaz pod číslem výzvy vede přímo na stránky poskytovatele. Rádi vám se získáním i administrací dotace pomůžeme. Ozvěte se nám.

Jaké konkrétní výzvy jsou otevřené?

U programu IROP mohou neziskovky žádat v těchto oblastech:

 • Mateřské školy – zvýšení kapacit školek a změny vnitřního uspořádání výukových prostor (výzva 20)
 • Sociální služby – nákup budov, zařízení a vybavení pro terénní a pobytové soc. služby (výzva 30)
 • Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace oddělení, přestavba pokojů, nové prostory pro fyzio metody, zvýšení energetické účinnosti při renovaci budovy (výzvy 31 a 32)
 • Základní školy – budování, modernizace a vybavení moderních učeben, vnitřní konektivita školy či budování klubů (výzva 37)
 • Střední školy – aktivity viz bod E (výzvy 4243 44)
 • Vzdělávání – budování, modernizace učeben, inženýrské sítě, vodovod, chodby, kuchyň aj. pro předškolní budovy (výzva 48)
 • Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče – výstavba či modernizace zázemí a kontaktních pracovišť pro paliativní týmy, věcné vybavení, technologie (výzvy 71 a 72)

Z Národního plánu obnovy mohou poskytovatelé sociálních služeb žádat v těchto oblastech:

 • Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb – výstavba, nákup či modernizace stávajících nebo nových objektů či zařízení, jakož i podpora materiálně technické základny pro zázemí terénních či ambulantních sociálních služeb. (výzva 43)
 • Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče – integrace sociálně zdravotní péče v co nejvyšší kvalitě a deinstitucionalizace, respektive aplikace principu zajištění nezávislého života, kdy primárním cílem je udržení osob co nejdéle v jejich přirozeném sociálním prostředí, včetně nastavení finančních toků k zajištění dostupnosti této péče, a to i ze strany soukromého sektoru. (výzva 44)

Lze narazit na omezení?

Ano, a to v těchto kritériích:

 1. Charakter žadatele: u výzev č. 20, 48 a 94 IROP je podmínka praxe v činnosti min. 2 roky; u výzev č. 25 a 26 IROP je podmínkou praxe organizace min. 5 let
 2. Místo žádosti: výzvy č.20 a 30 IROP rozlišují tzv. program ITI (integrované územní investice) rozdělující žadatele na metropolitní oblasti a aglomerace celostátního významu, ITI nepokrývá celou ČR
 3. Výzvy 20, 25, 26, 30, 42, 43, 44, 71, 72 u IROP rozlišují žadatele na Více rozvinutý region (VRR – pouze Praha), Přechodové regiony (PR) a Méně rozvinutý region (MRR); kritéria ITI a území MAS s  rozvinutostí regionů některé výzvy mezi sebou kombinují
 4. Obce náležející do oblasti Místní akční skupiny (MAS) u výzev č. 48 IROP; MAS mají vlastní dotační politiku, nebo spolupracují pouze jako posuzovatelé v již vyhlášených výzvách, např s IROPem (kulturní památky atd.)

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?