Ekomobilita pro podnikatelské subjekty

Dotace bude směřovat na pořízení nových bezemisních vozidel ve výši 200 až 300 tisíc Kč na auto dle kategorie, na dobíjecí stanice pro podnikové areály ve výši 50 až 150 tisíc Kč dle výkonu a další neveřejnou eko infrastrukturu. Zbytek lze hradit přes Zaručovaný úvěr od 100 tisíc do 2,5 mil. Kč půjčky.

Termín podání žádosti o dotaci

1. 1. 2024 - 30. 9. 2025

Výše dotace

50 tis. - 300 tis. Kč

Míra podpory

individuální

Cíl výzvy

Výzva I. Záruka Elektromobilita je určena pro implementací investice v rámci podpory budování neveřejné infrastruktury dobíjecích stanic a podpory nákupu bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) pro podnikatelské subjekty. 

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 1. 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2025
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Alokace výzvy: 1,95 mld. Kč (z toho 1,65 mld. Kč na pořízení bezemisních vozidel – bateriová a vodíková elektrická vozidla a 300 mil. Kč na dobíjecí infrastrukturu)
 • Druh výzvy: průběžná

Forma a výše podpory

 • Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou). 
 • Celková podpora na vozidlo a dobíjecí stanici (záruka za úvěr + finanční příspěvek/dotační složka) nesmí přesáhnout limit míry veřejné podpory dle de minimis. 
 • Výše finančního příspěvku na vozidlo a dobíjecí stanici (až do uvedeného maxima) bude dopočítána dle zbývající míry podpory (po započtení grantového ekvivalentu záruky). 
 • Součet zaručeného úvěru a finančního příspěvku nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů. 
 • Finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručeného úvěru. 

Finanční příspěvek na vozidlo (dotace):

 • Kategorie M1 – příspěvek: max. 200 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N1 – příspěvek: max. 250 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 tis Kč/vozidlo

Současně s podporou formou Záruky, která je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr, může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na financované vozidlo.

Finanční příspěvek na dobíjecí stanici (dotace):

 • Dobíjecí stanice AC – příspěvek: max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice 
 • Dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek: max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice 
 • Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek: max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice 

Současně s podporou formou Záruky, která je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr, s finančním příspěvkem na vozidlo může být příjemci podpory poskytnut rovněž finanční příspěvek na dobíjecí stanici.

Způsobilé náklady

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávněný žadatel

 • Malé, střední a velké podniky. Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

Záruka

 • Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru. 
 • Délka ručení nepřesáhne 5 let. 
 • Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci finančního nástroje. 
 • Zajištění zaručovaného úvěru bude nastaveno dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou.

Zaručovaný úvěr:

a) Výše zaručovaného úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:
 • kategorie M1 od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
 • kategorie N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč
 • kategorie N2 do 4,25 t a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč
b) Výše zaručovaného úvěru na 1 dobíjecí stanici typu:
 • AC max. 100 tis. Kč
 • DC do 40 kW max. 250 tis. Kč
 • DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč
Úroková sazba zaručovaného úvěru je stanovena dle dohody mezi konečným příjemcem podpory a spolupracujícím partnerem. Délka úvěru činí minimálně 12 měsíců. V rámci 1 projektu (1 záruka = 1 úvěr) je možné pořídit Flotilu vozidel a dobíjecí stanice až od výše limitu DE MINIMS pro konkrétního příjemce. Pořízení dobíjecí stanice musí vždy vázat na pořízený vůz (nelze pořizovat více stanic v rámci projektu, než je počet pořízených vozidel).

Podporované aktivity

Podpora pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty.

Podporované kategorie silničních vozidel: M1 (osobní), N1 a N2 do 4,25t (nákladní). Vozidlo musí být nové (bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6 000 km). V rámci udržitelnosti projektu platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku.

Pořízení neveřejných dobíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?