Fotovoltaika pro podnikání

Dotace 30-35 % jsou k dispozici pro FVE a bateriové systémy, respektive na investice do malých FV elektráren na zem i střechu, větších elektráren nebo akumulátorů různých typů

Příjem žádostí: prosinec 2023 až 30.6. 2024

Termín podání žádosti o dotaci

prosinec 2023 až 30. 6. 2024

Výše dotace

dle výše nákladů a viz míra podpory

Míra podpory

FVE 35 %, baterie 30 %

Cíl výzvy

Na podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 50 kWp, 51kWp – 1 MWp na střechu i na zem a větších FV elektráren s instalovaným výkonem nad 1MWp budou zaměřeny dotační výzvy z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy. Přesné rozdělení a požadavky budou upřesněny v jednotlivých výzvách. 

Základní parametry výzvy

 • Příjem žádostí: prosinec 2023 – 30.6.2024 
 • Alokace výzvy: až 6 mld. Kč, bude upřesněno 
 • Míra podpory: FVE 35 %, baterie 30 % 
 • Místo realizace: Území ČR 
 • Druh výzvy: předběžně jednokolová nesoutěžní 
 • Období realizace: předběžně 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 • Udržitelnost projektu: předběžně 5 let od ukončení realizace projektu 

Technologie musí být certifikovány podle norem a splňovat podmínky:

FVE panely – certifikace IEC 61215, IEC 61730; 

 • min. účinnost 19 % pro monokrystalické moduly, 18,0% pro polykrystalické moduly, 
 • min. 20let lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem 
 • min. 10let produktová záruka garantovaná výrobcem.

Střídače – certifikace IEC 61727, IEC 62116, řada IEC 61000; 

 • účinnost 97 %  
 • záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
 •  

Akumulátory – certifikace dle typu IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 

 • Záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput). 
 • Potřeba naplnit hodnoty výkonu a kapacity dle žádosti, nelze tedy méně. 
 • Baterie jsou způsobilé max. 1x násobek výkonu FVE, kapacita navíc nebude podpořena, nesmí být využíváno pro jiné účely než pro daného žadatele. 
 • 5 let udržitelnost – nesmí být prodáno nebo zcizeno, v případě poškození potřeba doplnit do původního stavu. 
 • Zahájení projektu až po podání žádosti o dotaci (např. objednávka, uzavření smlouvy o dílo, záloha za technologii). Projektová dokumentace, získání stavebního povolení se může fakturovat již před podáním žádosti. 
 • V rámci projektu pouze 1 místo realizace (1 odběrné místo). 
 •  

Výše dotace

 • Pravděpodobně FVE 35%, baterie 30% z uznatelných nákladů dle stanoveného vzorečku. Čím větší výkon, tím menší způsobilé náklady, podle kalkulačky výzvy. 

Oprávněný žadatel

 • Podnikatelské subjekty, bez podniků 100 % vlastněných veřejným sektorem (CZ-NACE bez 03 Rybolov a akvakultura), nesmí být podnik v obtížích, musí být zapsáni skuteční majitelé v evidenci skutečných majitelů. Musí mít zveřejněné účetní závěrky za 2 poslední období. Nesmí být s.r.o. s vydanými kmenovými listy. 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Náklady na samotnou instalaci FVE vč. Akumulace – technologie i instalace 
 • Projektová dokumentace stavby – Dokumentace pro provedení stavy DPS, Realizační dokumentace stavby RDS, Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS 
 • Inženýrská činnost ve výstavbě – provedení revize, projektování dle §9 a §10 vyhlášky 50/1978 Sb. 

Podporované aktivity:

 • Instalace na podnikatelských budovách vč. přístřešků s výkonem od 1kWp do 1MWp (nelze na zemi): 
 • a) žadatel je vlastníkem nebo má v nájmu celou nemovitost 
 • b) žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti (např. střechu) 
 • Akumulace pouze v rámci nové FVE a pouze pro potřeby žadatele. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?