Nové výrobní zařízení pro podniky

Dotace ve výši 20–60 % nákladů, dle velikosti podniku, je určena na zvýšení konkurenceschopnosti skrze unikátní know how, zvýšení užitné hodnoty technologií a k efektivnějšímu procesu výroby. 
Příjem žádostí: 1. kvartál roku 2024

Termín podání žádosti o dotaci

1Q/2024

Výše dotace

1 mil. - 40 mil. Kč

Míra podpory

20 - 60 %

Cíl výzvy

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how. Výzva II. bude vyhlášena v 1Q/2024. Alokace výzvy bude 1 mld. Kč. V minulé, již uzavřené výzvě, byla dotace na projekt poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč. Míra dotace pro malý podnik je 40 – 60 %, střední podnik je 30 – 50 %, pro velký podnik do 499 zaměstnanců je míra dotace 20 – 40 %, a to podle místa realizace projektu.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 1Q/2024
 • Alokace výzvy: 1 mld. Kč
 • Druh výzvy: průběžná

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti*
 • stavby: výdaje na stavbu mohou tvořit max. 20 % výdajů na technologie
 • technologie
 • software a data: výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek mohou tvořit max. 50 % výdajů na dlouhodobý hmotný majetek
 • práva k užívání duševního vlastnictví*
 • certifikace produktů*

*podpora v režimu de minimis

Podporované aktivity

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) 
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
Projekt má přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL 5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí). 
  
Projekt má přímou vazbu na aktivity VaV, tj. v projektech musí být využity výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci nebo výsledky VaV v podobě transferu technologie, který musí být smluvně doložen.

Oprávněný žadatel

 • Malé, střední a velké podniky. Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?