Obnovitelné zdroje energie – podpora výstavby větrných elektráren

Plánujete pořízení větrné elektrárny a chcete pokrýt část nákladů na inženýrskou činnost ve výstavbě, inženýrské sítě, vedlejší rozpočtové náklady a zařízení včetně řídícího HW a SW?

Využijte výzvu Obnovitelné zdroje energie s podporou až 80%.

Kdo může čerpat

malý, střední i velký podnik

Termín podání žádosti o dotaci

od 8.9.2022 do 1.2.2024

Výše dotace

0,5 - 15 mil. Kč

Míra podpory

dle velikosti podniku a místa realizace projektu (50 - 80 %)

Cíl výzvy

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 8.9.2022 do 1.2.2024
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2026
 • Minimální výše dotace: 0,15 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 15 mil. Kč.
 • Druh výzvy: průběžná (při hodnocení žádostí se přihlíží i k času podání žádosti)
 • Typ financování: ex post (zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 500 mld. Kč
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha (rozhodující je místo realizace
  projektu, ne sídlo žadatele)

Žadatelé o dotaci

 • malý podnik
 • střední podnik
 • velký podnik

Podporované aktivity

 • Výstavba větrných elektráren

Nepodporované aktivity

 • Výzkumné, vývojové a pilotní projekty

Způsobilé náklady

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Inženýrská činnost.
 • Projektová dokumentace.

Náklady na pořízení projektové dokumentace, které vznikly před podáním žádosti o podporu, mohou být podpořeny v režimu de minimis. Podmínkou je jejich vznik po 1. 1. 2021 a dodržení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tuto podporu nelze udělit v oblasti zemědělské prvovýroby.

Míra podpory

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Etiam in massa scelerisque risus

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?