Podnikové vzdělávání

Máte ve firmě zaměstnance všech věkových kategorií včetně starších nad 55 let a chcete, aby byli dobře připravení na výkon své práce? Neváhejte využít programu OPZ+ – Podnikové vzdělávání.  Program Vám poskytne finanční prostředky na vzdělávanací aktivity vašich zaměstnanců. 

Termín podání žádosti o dotaci

d 20.3.2023 do 16.6.2023

Výše dotace

1 - 6 mil. Kč

Míra podpory

až 76,735 %

Cíl výzvy

Cílem je přispět k naplnění hlavního cíle EU v oblasti vzdělávání, a to zvýšení účasti dospělých ve vzdělávání. Díky této výzvě budou moci zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osvojení nových kompetencí, bude snižován nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly a požadavky trhu práce a současně bude zvyšována přizpůsobivost pracovní síly i zaměstnavatelů na změny na trhu práce.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 20.3.2023 do 16.6.2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 6 mil. Kč.
 • Druh výzvy: kolová 
 • Typ financování: ex post
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld. Kč
 • Cílové území: Území celé České republiky

Žadatelé o dotaci

 

 • Obchodní korporace:
 • a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
  společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost,
  evropské hospodářské zájmové sdružení,
 • b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost,
 • Státní podnik,
 •  Státní organizace,
 • OSVČ,
 • Evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

Podporované aktivity

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např.
  kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Výstup projektu

Žadatel sleduje cílovou hodnotu k následujícím indikátorům:

 • Celkový počet účastníků 
 • Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti v projektu

Míra podpory

Míra podpory pro žadatele:

 • Obchodní korporace, Státní podnik, Státní organizace, OSVČ: 76,735 %
 • Církve a náboženské společnosti: 95 %

Způsobilé náklady

Pro tuto výzvu byly v aktivitě „Profesní vzdělávání“ stanoveny následující jednotky:

 • Vzdělávání: Příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na dalším profesním vzdělávání v délce 60 minut (tj. osobohodina)
 • Mzdový příspěvek: Příspěvek na refundaci osobních nákladů zaměstnavatele za účast osoby (zaměstnance) na dalším profesním vzdělávání v délce 60 minut (tj. osobohodina)

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Potenciál

Plánujete investovat do výzkumně-vývojového zázemí,  posílení podnikového výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií nebo tvorby kvalifikovanýchpracovních míst? Pokud ano, je tento program vhodným řešením

Digitalizace podniku

Plánujete investice do pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti? Pokud

Podnikové vzdělávání

Máte ve firmě zaměstnance všech věkových kategorií včetně starších nad 55 let a chcete, aby byli dobře připravení na výkon své práce? Neváhejte využít programu

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?