Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního bydlení z programu OPZ+. 

Termín podání žádosti o dotaci

od 30. 6. 2022 do 30. 5. 2023

Výše dotace

1 - 25 mil. Kč

Míra podpory

až 100 % (dle typu organizace)

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení. Primárním cílem je získání standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení pro osoby v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožené. Dílčím cílem výzvy je prevence a ukončování bezdomovectví cílové skupiny prostřednictvím poskytování standardního bydlení a komplexní podpory v bydlení. Veškeré aktivity budou zohledňovat potřebu udržitelnosti po konci projektu, která se bude zaměřovat především na oblast financování podpůrných nástrojů, zajištění bytového fondu a ukotvení postupů a principů.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 30. 6. 2022 do 30. 5. 2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025
 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 25 mil. Kč.
 • Druh výzvy: průběžná (při hodnocení žádostí je rozhodující také čas jejich podání)
 • Typ financování: ex ante (příjemce obdrží platbu předem)
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 200 mil. Kč
 • Cílové území: celá ČR a EU

Žadatelé o dotaci

 • malý podnik
 • střední podnik
 • malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekt, který má nejvýše 499 zaměstnanců)
 • společnost se střední tržní kapitalizací (subjekt, který má nejvýše 3 000 zaměstnanců)
 • velký podnik, který není malou společností se střední tržní kapitalizací nebo společností se střední tržní kapitalizací, pouze za podmínky realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s MSP
 • výzkumná organizace pouze v roli partnera s finančním příspěvkem

Ve výzvě je možné partnerství s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.

Podporované aktivity

Výzvou jsou podporovány zejména aktivity, které mají přímý dopad na cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na příčiny problémů cílové skupiny, které spočívají především v přímé práci s cílovou skupinou.

 • Podpora zabydlování a podpora bydlení – aktivita je pro všechny žadatele o podporu povinná
 • Podpora integrovaného řešení – aktivity jsou volitelné a je možné je v jednom projektu vzájemně kombinovat tak, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny, které musí být v projektu zmapovány. Jedná se o aktivity:
  • Kontaktní místo pro bydlení
  • Sociální realitní agentura/garantované bydlení
  • Posílení prevence ztráty bydlení
  • Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb
  • Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území 
  • Přechod do bydlení při odchodech z institucí
  • Nástroje pro podporu sousedského soužití
  • Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení
  • Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení

Míra podpory

 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %
 • Pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv.: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %
 • Pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv., organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
 • Pro městské části hl. m. Prahy/hlavní město Prahu a jimi zřizované organizace: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?