Podpora využívání digitálních technologií

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. 
Jsou vyhlášeny 2 výzvy, ve kterých jsou alokovány prostředky ve výši 2,1 mld. Kč.

Kdo může čerpat

Podnikatelské subjekty

Plánovaný příjem žádostí

16.6. 2022

Plánované ukončení příjmu žádostí

16.9.2022

Alokace programu

2,1 mld. Kč

Míra podpory

20 – 60 % upřesněno dle výzvy

1. Výzva - Digitální podnik

Základní parametry výzvy

Druh výzvy: kolová

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky

Minimální výše dotace: 1 mil. Kč

Maximální výše dotace: 15 mil. Kč

Míra podpory pro malý podnik, střední podnik a velký podnik (v tomto pořadí):

Severozápad: 60 %, 50 %, 40 %
Severovýchod: 50 %, 40 %, 30 %
Střední Morava: 50 %, 40 %, 30 %
Moravskoslezsko: 50 %, 40 %, 30 %
Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník: 45 %, 35 %, 0 %
Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora: 40 %, 30 %, 0 %
Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov: 45 %, 35 %, 0 %
Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov: 40 %, 30 %, 0 %
Jihovýchod: 40 %, 30 %, 0 %

Cíl výzvy

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Podporované aktivity

 • Podpora digitální transformace firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě)
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Způsobilé výdaje

 • Investice do dlouhodobého hmotného majetku
  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě 
  • specializované koncové zařízení a periferie
  • logistické systémy 
  • monitorovací systémy
  • hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě
 • Investice do dlouhodobého nehmotného majetku
  • Základní SW
  • Pokročilý SW
 • Služby a ostatní výdaje
  • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity
  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti
   budov
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

2.Výzva - Virtuální podnik

Základní parametry výzvy

Druh výzvy: kolová

Způsobilí žadatelé: malé, střední i velké podniky 

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč

Maximální výše dotace: do výše de minimis (v případě podpory činností v odvětví silniční nákladní dopravy 100 000 EUR)

Míra podpory (platí pro celou ČR včetně hl. města Prahy:

Malý podnik: 40 %

Střední podnik: 30 %

Velký podnik: 20 %

Cíl výzvy

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Podporované aktivity

 • Podpora digitální transformace firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě)
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Způsobilé výdaje

 • Investice do dlouhodobého hmotného majetku
  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě 
  • specializované koncové zařízení a periferie
  • logistické systémy 
  • monitorovací systémy
  • hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě
 • Investice do dlouhodobého nehmotného majetku
  • Základní SW
  • Pokročilý SW
 • Služby a ostatní výdaje
  • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity
  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti
   budov
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Aktivity

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?

Aktivity

Výzva Digitální podnik

Výzva Digitální podnik