Proof of Concept - dotační výzva II.

Přichází nová příležitost realizovat výzkumné projekty, komercionalizovat je, posilovat kvalifikace svých zaměstnanců a zvýšit tak výzkumný potenciál malých, středních podniků a výzkumných organizací. S námi dosáhnete na dotaci 25 %-70 % z programu OPTAK snáze a rychleji. 

Termín podání žádosti o dotaci

24. 4. - 10. 9. 2024

Výše dotace

1 - 50 mil. Kč

Míra podpory

25 – 70 % dle typu podniku a aktivity

Cíl výzvy

Cílem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií.

Základní parametry výzvy

 • Příjem žádostí: 24. 4. – 10. 9. 2024
 • Nejzazší ukončení realizace: 31.12.2025 aktivita a); 31.12.2026 aktivita b)
 • Výše podpory: min. 1 mil. Kč; max. 10 mil. Kč pro AKTIVITU a) či max. 50 mil. Kč pro AKTIVITU b)
 • Míra podpory: AKTIVITA a) Small midcap 50 %, střední podnik 60 %, malý podnik 70 %; AKTIVITA b) výzkumná organizace 85 % (mimo režim veřejné podpory), malý a střední podnik 50 % (dle čl. 28), dle čl. 25 + de minimis – small midcap 25-40 %, střední podnik 35-40 %, malý podnik 45-60 % 
 • Alokace výzvy: 250 mil. Kč
 • Druh výzvy: kolová

Podporované aktivity

AKTIVITA a)
 • Studie proveditelnosti: Studie poslouží jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností, včetně ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/ technologie/ služby na trh

AKTIVITA b)

 • Finální prototyp: Prototyp ověřený v provozních podmínkách a detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu, včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů

Specifická omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahu
 • Žadatel může mít uzavřené pouze jedno účetní období
 • Jeden žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt v rámci aktivity A a 2 projekty v rámci aktivity B (z toho maximálně 1 projekt jako individuální žadatel a 1 projekt v účinné spolupráci). Tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu

Oprávněný žadatel

 • Malé a střední podniky
 • Small midcap (malé společnosti se střední tržní kapitalizací do 499 zaměstnanců)
 • Výzkumné organizace

Podporované způsobilé výdaje:

 • Výdaje pro AKTIVITU a) a výdaje pro AKTIVITU b): osobní náklady; náklady na smluvní výzkum, na odborné externí a konzultační služby; na odpisy (náklady na nástroje a vybavení); na režijní a provozní náklady, vč. nákladů na materiály
 • Náklady na AKTIVITU b): dle čl. 28 GBER jde o náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí do podniku příjemce, na získání a uznání patentů, na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací; náklady dle de minimis – investice do nehmotného a hmotného majetku 

Nepodporované aktivity

 • Základní výzkum
 • Průzkum trhu
 • Zadání zpracování projektu externímu subjektu
 • Výrobní aktivity

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?