Realizace auditů rovného odměňování zaměstnavateli

Modernizace organizace vás posune k vyšší efektivitě, zkvalitní vaše služby a zajistí vám větší konkurenceschopnost na trhu. Potřebujete nově kategorizovat pracovní pozice, zajistit férové odměňování svých zaměstnanců a zajistit si k tématu odborné poradenství? Potom je tato dotační výzva vhodná právě pro vás.

Termín podání žádosti o dotaci

září 2023 - září 2024

Výše dotace

Bude upřesněna

Míra podpory

76 % - 100 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy je prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem.

 

Základní parametry výzvy

 • Datum vyhlášení výzvy: srpen 2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí: září 2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí: září 2024
 • Alokace výzvy: 70 mil. Kč
 • Místo realizace: celá ČR a EU
 • Druh výzvy: průběžná

Způsobilé náklady

 • přímé náklady – osobní náklady
 • paušál (40 %) z přímých nákladů projektu – náklady na vybavení, nákup služeb

Míra podpory

 • NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %
 • Pro organizace zřizované obcemi do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 % 
 • Pro organizace zřizované obcemi nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 % 
 • Pro organizace zřizované městskou částí hl. m. Prahy, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 % 

Cílové skupiny

 • zaměstnavatelé
 • zaměstnanci
 

Oprávněný žadatel

 • obchodní korporace 
 • OSVČ 
 • státní podnik 
 • nestátní neziskové organizace  
 • profesní a podnikatelská sdružení 
 • poradenské a vzdělávací instituce 
 • školy a školská zařízení 
 • vysoké školy 
 • veřejné výzkumné instituce 
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace 
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace 
 • místní akční skupina dobrovolné svazky obcí 
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona

Oprávněný partner

 • oprávněnými partnery jsou partneři s finančním příspěvkem i partneři bez finančního příspěvku
 • partner s finančním příspěvkem – všechny subjekty, které mohou být ve výzvě žadatelem, existence min. 3 roky před datem vyhlášení výzvy, může realizovat veškeré aktivity
 • příjemce v projektu realizovaném v partnerství s partnerem/y s finančním příspěvkem musí vlastními silami zajistit realizaci minimálně 30 % aktivit/rozpočtu projektu 

Podporované aktivity

 • vytvoření kategorizace pracovních pozic na úrovni celé organizace
 • analýza rovného odměňování a kultury organizace zaměřená na férové pracovní prostředí
 • navazující odborné poradenství

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?