Úspory firmám pomocí obnovitelných zdrojů

Dotace přispěje firmám částkou 0,5 mil. až 200 mil. Kč na renovace, výstavbu budov a technologií – zateplení budov, vegetační střechy, na tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny a akumulátory.

Příjem žádostí: 1. kvartál roku 2024

Termín podání žádosti o dotaci

1Q/2024

Výše dotace

0,5 mil. - 200 mil. Kč

Míra podpory

35 - 65 %

Cíl výzvy

Cílem programu je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov. Výzva II. bude vyhlášena v 1Q/2024. Alokace výzvy bude 5 mld. Kč. V minulé, již uzavřené výzvě, byla dotace na projekt poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Míra dotace pro malý podnik je 55 – 65 %, střední podnik je 45 – 55 %, pro velký podnik do 499 zaměstnanců je míra dotace 35 – 45 %, a to podle místa realizace projektu.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 1Q/2024
 • Alokace výzvy: 5 mld. Kč
 • Druh výzvy: průběžná

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek*
 • projektová dokumentace*
 • výdaje na organizaci výběrových řízení*
 • *Podpora nákladů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých

před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis.

Podporované aktivity

 • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů)
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • využití odpadní energie
 • akumulace všech forem energie
 • efektivnější osvětlení
 • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • vegetační střechy
 • modernizace výrobních a technologických procesů – pořízení technologie
 

Oprávněný žadatel

 • Malé, střední a velké podniky. Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?