Výstavba a modernizace vodovodů

Potřebujete zajistit více kvalitní pitné vody pro přibývající obyvatele? Výzva č. 44 operačního programu Životní prostředí vám umožní nejen postavit nové vodovody a modernizovat stávající, ale i vylepšit úpravny pitné vody.

Termín podání žádosti o dotaci

30. 8. 2023 - 30. 9. 2023

Výše dotace

dle výše nákladů

Míra podpory

70 a 30 %

Cíl výzvy

Cílem je výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů, intenzifikace úpraven pitné vody.

Základní parametry výzvy

 • Zahájení příjmu žádostí: 30. 8. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2023
 • Alokace: 500 mil. Kč
 • Druh výzvy: kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Popis opatření výzev

 • opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů
 • opatření 1.4.5 – Intenzifikace úpraven pitné vody

Žadatelé o dotaci

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Výše dotace

 • opatření 1.4.4 – 70 % ze způsobilých výdajů
 • opatření 1.4.5 – 30 % ze způsobilých výdajů

Způsobilé náklady

Přímé realizační výdaje.
Projektová příprava, administrace žádosti, koordinace v průběhu realizace a publicita.

Podporované aktivity

Výstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody.

 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?