Potenciál

Plánujete investovat do výzkumně-vývojového zázemí,  posílení podnikového výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií nebo tvorby kvalifikovaných
pracovních míst? Pokud ano, je tento program vhodným řešením pro vás. Investice se vám vyplatí od 2 mil. Kč.

Termín podání žádosti o dotaci

d 2.6.2023 do 25.9.2023

Výše dotace

2 - 100 mil. Kč

Míra podpory

20-70 %

Cíl výzvy

Cílem výzvy Potenciál je podpora zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum a vývoj a rozvoj a posilování jejich výzkumných a inovačních kapacit.

Základní parametry výzvy

 • Termín příjmu žádostí: od 2.6.2023 do 25.9.2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026
 • Minimální výše dotace: 2 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 100 mil. Kč
 • Druh výzvy: kolová
 • Typ financování: ex post
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld. Kč
 • Cílové území: Území České republiky mimo hl. město Prahu

Žadatelé o dotaci

 • malé a střední podniky
 • malá společnost se střední tržní kapitalizací (subjekty, které mají nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou malými nebo středními podniky)
 • společnost se střední tržní kapitalizací (o subjekty, které mají nejvýše 3000 zaměstnanců a nejsou malými a středními podnik)

Podporované aktivity

 • Založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra.

Míra podpory

 

 • malé podniky: 40 až 70 % ze způsobilých výdajů dle regionu
 • střední podniky: 30 až 60 % ze způsobilých výdajů dle regionu
 • malá společnost se střední tržní kapitalizací: 20 až 50 % ze způsobilých výdajů dle regionu
 • společnost se střední tržní kapitalizací: 20 až 50 % ze způsobilých výdajů dle regionu

Způsobilé náklady

a) dlouhodobý hmotný majetek:

 • budovy (novostavby a technické zhodnocení): max. 40 % z celkových způsobilých investičních výdajů
 • ostatní nezbytný dlouhodobý hmotný majetek, např. stroje, technologie, hardware či sítě

b) dlouhodobý nehmotný majetek:

 • Pořízení software, licencí, práv duševního vlastnictví a povinné publicity (nehmotný majetek může tvořit max. 50% rozpočtu projektu, zbylá polovina musí být tvořena hmotným majetkem – stroje, zařízení atp.)

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Potenciál

Plánujete investovat do výzkumně-vývojového zázemí,  posílení podnikového výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií nebo tvorby kvalifikovanýchpracovních míst? Pokud ano, je tento program vhodným řešením

Digitalizace podniku

Plánujete investice do pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti? Pokud

Podnikové vzdělávání

Máte ve firmě zaměstnance všech věkových kategorií včetně starších nad 55 let a chcete, aby byli dobře připravení na výkon své práce? Neváhejte využít programu

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?