Výzva – Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Jste město nebo vesnice a máte ve svém okolí brownfields? Využijte dotace až do výše 100 % pro revitalizaci těchto objektů.

Kdo může čerpat

Města, obce, kraje včetně hl. města Prahy

Plánovaný příjem žádostí

do 31.12. 2023

Alokace na projekt

1 - 60 mil. Kč

Míra podpory

až 100 %

Cíl programu

Revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení regionů.

Aktivity  • Revitalizace zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy,
  • Rekonstrukce objektu brownfieldu nebo demolice brownfieldu a výstavba nové budovy, energeticky vysoce úsporné budovy

Základní podmínky pro získání dotace

  • Nemovitost musí být uvedena v Národní databázi brownfieldů.
  • Brownfieldy nesmí být v konfliktu s nárazníkovými zónami, zdroji pitné vody, v těžebních oblastech nebo v blízkosti budov.
  • Vymezení brownfieldů musí být v souladu s územním plánem města.
  • Minimální plocha pro přestavbu 500 m².
  • Minimální obestavěný prostor je 1000 m³.
  • Minimálně 50 % budoucí užitné plochy musí být využito pro obchodní  účely.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?