Výzvy OPZ+ 2023–2025 v sociálních službách

Potřebujete změnit strukturu své organizace a začlenit se do moderního trendu institucionální transformace sociálních služeb odpovídající potřebám 21. století? Dotace pro poskytovatele sociálních služeb nabízejí v období 2023–2025 nové příležitosti k modernizaci kapacit, k podpoře vzdělávání klientů či k transformaci pracovní kultury organizací.

U programu OPZ+ mohou poskytovatelé sociálních služeb žádat v těchto oblastech:

 1. Inkubační fáze vývoje řešení (výzva 57)

 • Poznání skutečného problému, jeho reálných příčin a potřeb cílové skupiny (např. empatický výzkum, rešerše, analýzy)
 • Testování možných řešení problému (ideace, prioritizace, tvorba a testování prototypů)
 • Navázání spolupráce se všemi důležitými aktéry (a jejich zapojení do tvorby řešení) 
 • Vyhodnocování
 • Rozvoj kapacit příjemce a partnerů

2. Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (výzva 26) 

Podpora školního stravování dětí v mateřských školách, podpora školního stravování žáků základních a středních škol, podpora školního stravování dětí, žáků a studentů internátních zařízení a domovů mládeže.  

3. Realizační fáze vývoje řešení (výzva 51)

 • Vývoj a úprava řešení
 • Pilotování a realizace řešení
 • Spolupráce a spolutvorba řešení s aktéry
 • Evaluace
 • Advokační práce
 • Rozvoj kapacit příjemce a partnerů.  

4. Realizační fáze šíření (výzva 50)

 • Realizace změny v podpořených organizacích
 • Vyhodnocení šíření – evaluace
 • Systémová a advokační práce
 • Propojování podpořených organizací
 • Zapojování nových organizací
 • Šíření, popularizace a vzdělávání v metodě/přístupu pro širší publikum než jsou zapojené spolupracující organizace
 • Prohlubování znalostí realizátora v metodě/přístupu

5. Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče (výzva 46)

 • Rozvoj a podpora integrované zdravotní a sociální péče – aktivity zaměřené na propojení systémů zajišťujících sociální a zdravotní potřeby klientů/pacientů za účelem zajištění koordinovaného a souvislého průchodu uživatele systémem poskytování zdravotních a sociálních služeb
 • Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče – aktivity zaměřené na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče na národní a regionální úrovni vč. odstraňování disparit při jejím poskytování

6. Zkvalitnění zdravotních služeb – péče o duševní zdraví (výzva 31)

 • Podpora intervencí na zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti duševního zdraví
 • Tvorba a implementace systémového přístupu v péči o osoby s kognitivním úpadkem a syndromem demence
 • Tvorba a implementace programů a opatření pro osoby s poruchami osobnosti a pro podporu duševního zdraví a well-beingu dětí a dospívajících
 • Tvorba inovativních opatření prevence sebevražd

Modernizace sociálních služeb

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb nabízejí v období 2023–2025 nové příležitosti k modernizaci kapacit, k podpoře vzdělávání klientů či k transformaci pracovní kultury organizací.

Dotační výzvy v období 2023–2025

Současné výzvy jsou zajímavé tím, že reagují na aktuální situaci v širším kontextu: nejenže  podpoří modernizaci systémů služeb sociální péče či poskytnou nástroje k udržení náchylných sociálních skupin k exkluzi v edukačním procesu, rovněž umožňují transformovat organizační strukturu samotného žadatele.

Aktuálně běží:

Transformace pobytových sociálních služeb – výzva č. 36

 • Podání žádosti: nejpozději do 29. 9. 2023
 • Trvání projektu: max. 36 měsíců
 • Možnost partnerství (s finančním příspěvkem i bez příspěvku)
 • Finanční účast dle typu žadatele: od 0% (NNO) přes 5% (obce do 3 tis. obyvatel a její organizace), 10% (obce nad 3 tis. obyvatel a její organizace + kraje a jeho organizace) 
 • Nárok na dotaci: min 1 mil. Kč a max. 10 mil. Kč
 • Typ žadatele: poskytovatelé sociál. služeb s registrovanou soc. službou • NNO a spolky • kraje, obce a jejich organizace • svazky obcí 
 • Cíl výzvy: prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávacího procesu prostřednictvím multidisciplinárního přístupu
 • Aktivity:
  • Management mateřské a rodičovské dovolené
  • Podmínky pro růst diverzity v pracovním prostředí za účelem genderového vyrovnávání v zastoupení žen a mužů v organizaci
 • Realizace aktivit: buď u žadatele nebo u partnera 
 • Cílové skupiny: zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci
 • Místo realizace: celá ČR a EU
 • Paušální sazba: do 10 mil. Přímých nákladů včetně činí 25%

Některá omezení:

U výzvy č. 36 se u žadatelů v rámci obcí a krajů jedná pouze o 4 kraje (a jejich obce): Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský.
 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?