Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování

Romské spolky a jiné neziskovky získají až 100 % ex ante dotaci na východiska spjatá se systémovými potřebami spolků – edukace pracovníků v přímé práci s klientem, rozvoj participativních metod, systém hodnocení efektivity či vytváření regionálních sítí a nových platforem. 

Termín podání žádosti o dotaci

červen 2024 a leden 2025

Výše dotace

150 mil. Kč

Míra podpory

95-100 %

Cíl výzvy

Romské spolky a jiné neziskovky získají až 100 % ex ante dotaci na východiska spjatá se systémovými potřebami spolků – edukace pracovníků v přímé práci s klientem, rozvoj participativních metod, systém hodnocení efektivity či vytváření regionálních sítí a nových platforem.  

Základní parametry výzvy

 • Alokace: 150 mil.
 • Typ výzvy: kolová / 1kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Podporované aktivity

 • Vytvoření a aplikace nového řešení (postupu/programu) reagující na potřeby samotné služby a na potřeby jejích uživatelů, které jsou doposud řešeny nedostatečným a/nebo nevyhovujícím způsobem
 • Přenos nového řešení (např.dobré praxe od jiných poskytovatelů služeb, a to tuzemských i zahraničních; přenos know-how od jeho nositele k dalším spolupracujícím subjektům) formou exkurzí, spoluprací s organizací a jejími odbornými pracovníky, atd. a následná implementace nových řešení/know-how při péči o klienta služby do běžného chodu služby, (např. expertní podpora, konzultace, vytváření nových metodik práce s klientem, implementace do dalších vnitřních postupů služby, supervize/metodické vedení, atd.) včetně jejich pilotního ověření v praxi
 • Edukace prostřednictvím osob s vlastní zkušeností: např. formou zapojení klienta (osoba s vlastní zkušeností) do edukace pracovníků v přímé práci s klientem, a to včetně podpory této osoby s vlastní (měkké dovednosti, psychologická podpora, posílení sebevědomí atd.)
 • Podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou
 • Nastavení systému hodnocení efektivity zavaděných nových modelových postupů v systému služeb (zhodnocení efektivity zaváděných postupů v systému / síti určitého druhu služeb)
 • Podpora mezioborové a meziresortní spolupráce zaměřená na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí k pokrytí potřeb klienta (diskuzní setkávání odborníků různých odvětví, multidisciplinární týmy, kulaté stoly atd.) a na to navazující podpora transdisciplinarity (rozvíjení znalostí nad rámec vlastní odbornosti) členů mezioborového týmu

Cílová skupina

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeB pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování 
 • Sociální pracovníci 
 • Pracovníci v sociálních službách 
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice 
 • Školy a školská zařízení 
 • Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace 
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
 • Veřejnost

Žadatelé:

 • NNO, Obce, Městské části hlavního města Prahy, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované kraji nebo obcemi, Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, Organizace zřizované hlavním městem Prahou, Poskytovatelé sociálních služeb

Územní zaměření

 • celá ČR

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?