Znevýhodněné osoby na trhu práce

Podpora služeb komunitního charakteru pro děti, rodiny a mladistvé, podpora prevence odebírání dítěte z rodiny, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti. Výzva vhodná pro romské spolky a sociální neziskovky s dotací až 100 %.   

 

 Příjem žádostí: duben 2024 až srpen 2024

Termín podání žádosti o dotaci

duben 2024 až srpen 2024

Výše dotace

350 mil. Kč

Míra podpory

95-100 %

Cíl výzvy

Pro školy a neziskové organizace, včetně romských, je určena vysoká finanční podpora na poradenské činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, motivace, vzdělávání (rekvalifikace, zvyšování kompetencí), získávání pracovních návyků apod. 

Příjem žádostí: srpen až říjen 2024

Základní parametry výzvy

 • Alokace: 350,000,000
 • Typ výzvy: kolová / 1kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Podporované aktivity

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, 
 • diagnostika, 
 • motivační aktivity, 
 • vzdělávání (rekvalifikace, další kvalifikační vzdělávání, měkké dovednosti a kompetence), 
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností – asistence a mentoring, pracovní trénink, aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce – zaměstnávání, zprostředkování zaměstnání, podpora založení podnikání, podpora flexibilních forem zaměstnávání), 
 • realizace (již pilotně ověřených) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti cílových skupin

Cílová skupina

 • Uchazeči o zaměstnání, 
 • neaktivní osoby vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání z různých důvodů (např. osoby s kumulacemi hendikepů, národnostní menšiny, cizinci, osoby se zdravotním postižením, NEETS, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící VTOS).

Žadatelé:

 •  Poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce, dobrovolné svazky obcí

Územní zaměření

 • celá ČR

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?