Dotace pro ostatní subjekty

Nepatříte ani do jedné z uvedených skupin? Nezoufejte, i pro vás se řešení najde. Pomohli jsme získat dotace například školám, výzkumným institucím, příspěvkovým organizacím nebo fyzickým osobám. Řekněte nám o vašem záměru a my pro vás zjistíme možnosti jeho financování.Podpora sociálního bydlení

Pokud podnikáte aktivity zacílené na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo po jeho ztrátě, bude Vás zajímat výzva na podporu sociálního

Podpora pečujících osob a sdílené péče

Chcete se zabývat vzděláváním či specifickým poradenstvím pro neformální pečující? Pak je pro Vás výzva „Podpora pečujících osob a sdílené péče“ vyhlášená z programu OPZ+,

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Pokud je Vašim cílem vyvracet mýty o ženských a mužských povoláních, umožnit zaměstnancům efektivní slaďování rodinného a pracovního života či přinést zaměstnancům šanci uplatnit svůj talent

IROP již zná termíny dotačních výzev na rok 2022

Populární Integrovaný regionální operačním program již konečně zná termíny plánovaných dotačních výzev pro nejbližší období. Žadatelé tak konečně vědí, s čím mohou v nejbližších měsících počítat. A

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Jste nováček a potřebujete pomoci s dotací?