Dotace pro ostatní subjekty

Nepatříte ani do jedné z uvedených skupin? Nezoufejte, i pro vás se řešení najde. Pomohli jsme získat dotace například školám, výzkumným institucím, příspěvkovým organizacím nebo fyzickým osobám. Řekněte nám o vašem záměru a my pro vás zjistíme možnosti jeho financování.Inovativní využití kulturního dědictví

Podporováno bude zajištění kulturního dění v souvislosti se zapsanou kulturní památkou (mzdy, služby, vybavení a omezeně stavební úpravy), které vytvoří podmínky pro sociální, ekonomický a

ERASMUS+ Partnerství pro spolupráci

Jste organizace zaměřená na vzdělávání a plánujete své aktivity rozvíjet prostřednictvím sdílení zkušeností a spolupráce se zahraničními partnery? Pak je pro Vás program Erasmus+ vhodnou

IROP 99 Vybudování zdravotních středisek

Uvažujete o modernizaci či výstavbě zdravotního střediska? Využijte této výzvy, podpora je zaměřena na nákup zdravotnického vybavení a technologií, výstavbu i rekonstrukci pro zvláště ohrožené

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Jste nováček a potřebujete pomoci s dotací?