Katalog dotací

V České republice jsou podporovány nadějné a inovativní projekty v různých sférách – ať už je to průmysl, sociální služby, vzdělání či podnikání. Dotace a granty se však nepodaří získat každému. Je potřeba se orientovat v jednotlivých výzvách, pravidlech a dokumentaci. A právě od toho jsme tu my. Máme mnohaleté zkušenosti a v získávání dotací jsme v 90% úspěšní. Svěřte nám svůj projekt i vy a my pro něj zajistíme finanční podporu.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Váš úspěch je naše odměna

Naše odměna vzniká až po úspěšném schválení dotace

case study

Díky naší práci může Synga s.r.o. pomáhat s umělou reprodukcí v České republice

Se společností Synga s.r.o. spolupracujeme od prvních let jejího založení. Synga se zabývá výzkumem v oblasti embryologie, výroby a distribuce laboratorních pomůcek a prostředků. Cílem společnosti je inovovat a přinést do embryologických laboratoří lepší výrobky, navrhované lidmi, kteří je každý den používají ve své práci.

Společnosti jsme pomohli získat dotaci na výzkum a vývoj těchto pomůcek, tak aby výrobky získaly všechny potřebné certifikáty a mnozí z Vás jste se stali jejich pravidelnými odběrateli.

V současné době spolupracujeme se společností na projektu, díky kterému budou průběžně doplňovány nové průměry a typy pipet, aby se zajistila pružná reakce na měnící se potřeby laboratoří a IVF klinik. Nejnověji spolupracujeme se Syngou na projektu výroby souboru mikropipet pro ICSI financovaného z programu pro podnikatele. Systém Synga je nejvyužívanějším systémem svého druhu v ČR a úspěšně proniká i na světové trhy.

Pomáháme ve všech oborech. Budeme rádi, když se na nás obrátíte.

case study

Podpora pro Farní sbor Českobratské církve evangelické na Smíchově

Farní sbor Českobratské církve evangelické na Smíchově nás oslovil s prosbou zajistit finance na projekt, který se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených dětí. Na několika schůzkách jsme Farnímu sboru představili možnosti financování jejich aktivit a zajistili  jsme pro ně vhodnou dotaci z programu OP PPR.  

Díky této podpoře mohlo vzniknout Komunitní centrum, které pomáhá dětem, jejich rodinám a seniorům zapojit se do aktivit v jejich okolí, ke kterým mají často omezený přístup z finančních důvodů.

Komunitní centrum bude organizovat nízkoprahové komunitní, pohybové a umělecké aktivity. 

Chceme všem, bez rozdílu pohlaví, věku či etnika poskytnout stejné možnosti se zapojit do společnosti, řešit své problémy a seberealizovat se, tak aby byl váš každodenní život co nejpříjemnější. 

case study

Pomohli jsme s rozvojem přepravních služeb u nás

Jsme hrdí na to, že jsme mohli být u začátků tak inovativní a dynamicky rostoucí společnosti, jako je Zaslat s.r.o.

Společnost Zaslat nás v roce 2016 oslovila s prosbou o zajištění dotace pro jejich začínající business. Díky úspěšně podané žádosti o dotaci v programu the Country for the Future jsme společně nastavili obchodní cíle společnosti a zajistili dostatečné cashflow pro realizaci projektů.

Nejen díky tomuto úspěchu bylo Zaslat v roce 2020 vybráno mezi 50 subjektů prestižního hodnocení Deloitte’s Technology Fast, ve kterém se umístilo se na 10 místě Rising Start category. Po poskytnutí dotace tak mohlo Zaslat nastartovat svůj dlouhodobý růst a urychlit tak expanzi i na zahraniční trhy. Business model této společnosti byl úspěšně zopakován už ve 3 dalších zemích.

Jsme připraveni pomoci i vám.

 

Naši partneři

Jste nováček a potřebujete pomoci s dotací?