Zásady ochrany osobních údajů

Jak chráníme Vaše soukromí?

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. Níže najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme Vaše soukromí. Při zpracovávání dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany osobních údajů týkají.

 

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat?

Jsme společnost CELKOM dotace s.r.o. Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů jsme my: 

CELKOM dotace, s.r.o., IČO 01913603, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II 1206. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, Oddíl: C, Vložka číslo: 32472. 

V případě, že máte jakékoliv dotazy k tomuto dokumentu nebo zpracování Vašich osobních údajů můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese jankovska@dotace2009.cz.

 

Na jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký je právní základ jejich zpracování?

Zpracovávání na základě smlouvy a předsmluvních vztahů:

Osobní údaje získané od Vás vyplněním kontaktního formuláře 

Jsou to údaje, které jste nám poskytli pro účely předsmluvních vztahů (např. Žádost o cenovou nabídku, kontakt za účelem osobního setkání, žádost o bližší specifikaci poskytovaných služeb). 

 

Jak dlouhou dobu budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a během zákony stanovené doby na jejich archivaci nebo na dobu nezbytnou k dosažení účelu.

Osobní údaje získané vyplněním kontaktního formuláře pro účely předsmluvních vztahů se zpracovávají výhradně po dobu 1 roku a pokud nedojde k uzavření smlouvy, údaje budou ze systému vymazány.

 

Komu údaje zpřístupňujeme?

Osobní údaje můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, kteří zajišťují administrativní podporu, případně jiným subjektům z důvodu plnění zákonných povinností. 

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situaci níže:

Z právních důvodů a pro předcházení škodám:

Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovaly naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.