Aplikace pro výzkum a vývoj

Dotace v závislosti na velikosti podniku a typu aktivit činí mezi 35-70 % a podporují experimentální vývoj, poloprovoz, otevřené technologie, užitný vzor, funkční vzorek, průmyslový vzorek nebo software. Lze realizovat partnerství např. s výzkumnou organizací s dotací až 85 %.
Příjem žádostí: 1. kvartál roku 2024

Termín podání žádosti o dotaci

1Q/2024

Výše dotace

2 mil. - 125 mil. Kč

Míra podpory

35 – 70 %

Cíl výzvy

Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva II. bude vyhlášena v 1Q/2024. Alokace výzvy bude 3 mld. Kč.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 2Q/2024
 • Míra podpory: 35 – 70 % 
 • Alokace výzvy: 3 mld. Kč
 • Druh výzvy: průběžná

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky

Podporované aktivity

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje:
 • průmyslový výzkum: Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.
 • experimentální vývoj: Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb

Podporované výstupy projektu

 • Podporovanými výstupy projektu jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
 • Projekt může být realizován, např. v partnerství s výzkumnou organizací. 
 • Míra podpory u středního podniku je u průmyslového výzkumu 60 % a u experimentálního vývoje 35 %. V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující: průmyslový výzkum 75 % a experimentální vývoj 50 %. Výzkumná organizace (jako partner projektu) může mít míru podporu max. 85 %. Maximální podpora za celý projekt je 70 %.

Oprávněný žadatel

 • Střední a velké podniky.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?