Chcete zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost svého podniku?

Na 70 % způsobilých nákladů dostanete peníze, které zhodnotíte k posunu na vyšší úroveň v globálním hodnotovém řetězci. Dotací zefektivníte výrobu, zavedete nové metody, výrobky či služby a to bez ohledu na to, zda jste nováček nebo technologický lídr.

Termín podání žádosti o dotaci

2Q/2024

Výše dotace

max. 15 mil. Kč

Míra podpory

max. 70 %

Cíl výzvy

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Maximální intenzita podpory na projekt je 70 %. Veřejná soutěž u podprogramu 1 je plánována na 2Q/2024.

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“: podpora tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Podprogram 2 „Nováčci“: cílem podprogramu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 2Q/2024
 • Míra podpory: max. 70 % 
 • Alokace výzvy: 2 mld. Kč
 • Druh výzvy: průběžná

Oprávněný žadatel

 • Malé, střední a velké podniky.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady – včetně stipendií 
 • náklady na subdodávky 
 • ostatní přímé náklady 
 • nepřímé náklady – lze je vykazovat metodami: 
 • “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu, nebo 
 • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?