Institucionální spolupráce mezi ČR a Polskem

Přeshraniční program určený školám, NNO (kulturní instituce), církvím umožňuje až do výše 80 % podpory zajistit, na tematických projektech, návaznost na společnou historii či jen prohloubit spolupráci dobrou praxí, stážemi či výměnnými pobyty nebo zasíťovat instituce. 

Termín podání žádosti o dotaci

28. 2. 2024

Výše dotace

66,86 mil. EUR

Míra podpory

100 %

Cíl výzvy

Výzva je zaměřena na zlepšení podmínek pro fungování veřejné správy a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané oblasti.

Základní parametry výzvy

 • Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2024
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.9.2029
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 2,8 mil. EUR
 • Výše celkových způsobilých výdajů: max. není stanovena a min. 60 tis. EUR
 • Druh výzvy: Kolová

Územní zaměření

Za regiony ČR kraje:

 • Liberecký
 • Královéhradecký
 • Pardubický
 • Moravskoslezský
 • Olomoucký

Podporované aktivity

 • Zaměření na rozvoj spolupráce a společných, společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi
 • místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti
 • přeshraničního regionu. 

Aktivity:

 • Síťování institucí
 • Jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)
 • Sdílení dobré praxe
 • Výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací

Oprávněný žadatel

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
 • Vzdělávací instituce
 • Sociální družstva
 • Církve a její organizace

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na přípravu projektu (jednorázový příspěvek 4 150 EUR)
 • Náklady na zaměstnance
 • Kancelářské a administrativní náklady (15 % paušál)
 • Náklady na cestování a ubytování (7 % paušál)
 • Náklady na externí odborné poradenství a služby
 • Náklady na vybavení
 • Náklady na infrastrukturu a stavební práce
V rámci programu je možné výdaje vykazovat dvěma způsoby:
 • Úplné vykazování výdajů
 • Zjednodušené vykazování nákladů

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?