Investice přinášející firmám reálné úspory energie

Připravte kvalitní projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku

Územní zaměření / místo realizace

Česká republika mimo území hl. m. Prahy

Priorita

Výše úspor energií

Způsobilý žadatel ​

 • zpracovatelský průmysl, výrobní sektor
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály, muzea apod.)
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (knihovny, archivy, muzea aj. kulturní zařízení)

Způsobilé výdaje

 • výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. Střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky

Výše dotace na úspory energie

 • V rozmezí 0,5 – 200 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu.

       Procentuální výše podpory:

 • malý podnik (<49 lidí) – 50 % z vynaložených výdajů 
 • střední podnik (50–249 lidí) – 40 % z vynaložených výdajů 
 • velký podnik (>250 lidí) – 30 % z vynaložených výdajů

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Etiam in massa scelerisque risus

IROP již zná termíny dotačních výzev na rok 2022

Populární Integrovaný regionální operačním program již konečně zná termíny plánovaných dotačních výzev pro nejbližší období. Žadatelé tak konečně vědí, s čím mohou v nejbližších měsících počítat. A

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?