Investice přinášející firmám reálné úspory energie

Připravte kvalitní projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku

Územní zaměření / místo realizace

Česká republika mimo území hl. m. Prahy

Priorita

Výše úspor energií

Způsobilý žadatel ​

 • zpracovatelský průmysl, výrobní sektor
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály, muzea apod.)
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (knihovny, archivy, muzea aj. kulturní zařízení)

Způsobilé výdaje

 • výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. Střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky

Výše dotace na úspory energie

 • V rozmezí 0,5 – 200 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu.

       Procentuální výše podpory:

 • malý podnik (<49 lidí) – 50 % z vynaložených výdajů 
 • střední podnik (50–249 lidí) – 40 % z vynaložených výdajů 
 • velký podnik (>250 lidí) – 30 % z vynaložených výdajů

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Etiam in massa scelerisque risus

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?