IROP již zná termíny dotačních výzev na rok 2022

Populární Integrovaný regionální operačním program již konečně zná termíny plánovaných dotačních výzev pro nejbližší období. Žadatelé tak konečně vědí, s čím mohou v nejbližších měsících počítat. A skutečně je na co se těšit. Zveřejněný harmonogram slibuje do konce roku 70 dotačních příležitostí. Plánováno je i zapojení místních akčních skupin (MAS) a významných aglomerací (ITI).

K uvedenému počtu výzev je třeba zmínit, že harmonogram uvádí podporovanou oblast obvykle dvěma výzvami, přičemž každá z nich cílí pouze na jiné regiony. Výzvy jsou určeny primárně pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony. Mezi méně rozvinuté regiony spadá území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Ostatní regiony, mimo hl. město Prahu, jsou označovány jako tzv. přechodové regiony. Rozdíly jsou pak dány jednak celkovou výší finančních prostředků poskytnutých těmto regionům a dále také maximální mírou dotační podpory. Ta je nejvyšší právě v méně rozvinutých regionech, kde žadatelé mohou získat až 85 % prostředků právě z dotace. V případě přechodových regionů pak 70 %. Je-li to danou výzvou umožněno, projekty realizované v Praze dosáhnou na podporu ve výši 40 %.

Ještě v letních měsících bude uveřejněna výzva zaměřená na vybudování a rekonstrukce knihoven, její vyhlášení je plánováno konkrétně na 28.7. Koncem srpna (23.8.) bude následovat očekávaná výzva pro mateřské školy, ve snaze navýšení jejich kapacit a zlepšení kvality zázemí.

 

Začátek podzimu pak odstartují výzvy na podporu infrastruktury sociálních služeb a také na vybudování či rekonstrukci  sociálního bydlení. Ve stejné době bude vyhlášena výzva na podporu knihoven a mateřských škol, tentokrát však se zaměřením na městské aglomerace (ITI). Po MŠ se dočkají také školy základní, kde bude podpora směřována na budování a rekonstrukci odborných učeben nebo školních družin.

 

Říjen nabídne opět podporu pro oblast sociálních služeb, sociálního bydlení a základních škol, nyní se zaměřením na oblast městských aglomerací (ITI). Podpory se dočkají rovněž muzea nebo zdravotnická zařízení nabízející služby v oblasti následné péče. Ze školských zařízení dojde konečně také na střední školy, které budou moci získat podporu např. na vybavení odborných učeben, center odborné přípravy nebo zlepšení zázemí pro pedagogické pracovníky. Podpora středních škol bude celorepubliková, tedy včetně Prahy.

 

Pro měsíc listopad si IROP přichystal podporu pro národní kulturní památky či památky UNESCO. Dále bude podpořena oblast deinstitucionalizace sociálních služeb nebo také podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové péče.

 

Závěr roku pak nabídne možnost pro projekty zaměřené na budování a revitalizaci tzv. zelné infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí. Tato podpora bude určena i pro území Hlavního města Prahy. Před koncem roku 2022 bude dále možné žádat o dotaci na památky velikého významu na území městských aglomerací (ITI).

 

Z dostupných údajů je tak zřejmé, že v průběhu tohoto roku bude vyhlášena podstatná část výzev určena pro aktuální období IROP a dojde také k čerpání značné části finanční alokace programu. Druhá polovina roku 2022 tak nabízí jedinečnou možnost pro žadatele získat podporu pro plánované projekty. Vzhledem k tomu, že všechny výzvy v rámci operačního programu jsou plánovány jako průběžné, je včasné podání žádosti zásadním krokem k úspěchu. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?