Komenský pro neziskovky a školy


Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami
při implementaci inovativního kurikula v souladu s celostním vzdělávacím plánem aj.


Termín podání žádosti o dotaci

během roku 2024

Výše dotace

1,5 mld. Kč

Míra podpory

bude upřesněno

Cíl výzvy

Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s celostním vzdělávacím plánem aj.

Základní parametry výzvy

 • Alokace: 1,5 mld. Kč
 • Typ výzvy: kolová / 1kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Cílová skupina

 • Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci; vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé; děti, žáci a studenti VOŠ; rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci), veřejnost; ostatní aktéři

Žadatelé

 • Školy a školská zařízení, vysoké školy, NNO, vzdělávací instituce akreditované MŠMT

Aktivity

 • Spolupráce mezi školami při implementaci výstupů IPs OP VVV (Individuální projekt systémový v operačním programu Věda, výzkum, vývoj),
 • Podpora sdílení zkušeností, vznik doplňkových vzdělávacích materiálů (podpora 3 a 4. fáze revize RVP),
 • Aktivity zavádějící inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem vedoucích k rozvoji kritického a kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a posílení formativního hodnocení,
 • Podpora inovativních aktivit ve vzdělávání v návaznosti na kurikulární reformu, včetně podpory implementace inovovaného kurikula,
 • Implementace inovovaných RVP do praxe – tvorba učebnic a ucelených vzdělávacích materiálů v souladu s inovovanými RVP (4. stupeň kurikulární reformy),
 • Povinná spolupráce s IPs realizovaným v rámci aktivity č. 4 výzvy OP JAK IPs – Vzdělávání. 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?