Nové dotace pro poskytovatelé soc. služeb

Následující výzvy Vám dopomohou k nákupu nemovitostí, elektromobilů a mnoho dalších. 

1. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Vyhlášení

2.Q 2022

Podporované aktivity


Nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

Žadatelé

  • osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
  • osoby se zdravotním postižením / senioři
  • kraje, obce, města, městysy, městské části, městské obvody, hl. m. Praha, dobrovolné svazky obcí,
  • příspěvkové organizace, OSS, PO OSS, spolky, OPS, ústavy, církve, nadace

2. Výzva Národního programu Životní prostředí - Podpora nákupu vozidel (BEV, H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury ve veřejném sektoru

Vyhlášení

2.Q 2022

Podporované aktivity


Pořízení elektromobilů a vodíkových automobilů; pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel.

Žadatelé

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu,
  • státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
  • veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy,
  • příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
  • nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
  • obchodní společnosti vlastněné ze XX % veřejným subjektem

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?