Nové příležitosti pro váš výzkum a vývoj

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech  rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Kdo může čerpat

Pracovníci výzkumných organizací a knihoven, studenti VŠ

Územní zaměření / místo realizace

Česká republika

Priorita

Výzkum a vývoj

Výzva - Špičkový výzkum

Cílem je podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, související rozvoj kapacit výzkumných týmů, rozvoj internacionalizace, modernizace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů a mobility odborného týmu.

Alokace výzvy

8 mld. Kč

Druh výzvy

Kolová

Plánované datum vyhlášení avíza výzvy

Červen 2022

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Leden 2023

Výzva - Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Cílem je zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů, rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (stavební úpravy).

Alokace výzvy

3 mld. Kč

Druh výzvy

Průběžná

Plánované datum vyhlášení avíza výzvy

Září 2022

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Březen 2023

Výzva - Open Science I

Cílem je podpora potřebné infrastruktury (repozitářů) a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. otevřeného zpřístupňování výzkumných dat v souladu s tzv. principy FAIR.

Alokace výzvy

1 mld. Kč

Druh výzvy

Kolová

Plánované datum vyhlášení avíza výzvy

Prosinec 2022 až Leden 2023

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Květen 2023

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?