Podpora integrace romské menšiny

Tento program nabízí romským spolkům a NNO 95-100 % dotace na sociální začleňování romské menšiny v ČR. Preferuje zvyšování občanských a rodičovských kompetencí zejména u rodin s dětmi, včetně posilování kapacit neziskových organizací.

 

Příjem žádostí: září až prosinec 2024

Termín podání žádosti o dotaci

září až prosinec 2024

Výše dotace

100 mil. Kč

Míra podpory

95-100 %

Cíl výzvy

Pro školy a neziskové organizace, včetně romských, je určena vysoká finanční podpora na poradenské činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, motivace, vzdělávání (rekvalifikace, zvyšování kompetencí), získávání pracovních návyků apod. 

Příjem žádostí: srpen až říjen 2024

Základní parametry výzvy

 • Alokace: 100 mil.
 • Typ výzvy: kolová / 1kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Podporované aktivity

 • Podpora činnosti NNO v oblasti sledování projevů z nenávisti vůči Romům 
 • Podpora komunitní práce za účelem zvyšování občanských kompetencí Romů 
 • Podpora služeb pro rodiny s dětmi předškolního a školního věku za účelem posílení rodičovských kompetencí 
 • Podpora činnosti NNO v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí na lidech z řad romské menšiny (včetně posílení kapacit organizací a práce s obětmi domácího a genderově podmíněného násilí)

Cílová skupina

 • Příslušníci romské menšiny, 
 • Poskytovatelé služeb, kteří působí v oblasti sociálního začleňovaní a romské integrace nebo hájí zájmy romské menšiny, 
 • Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti sociálního začleňování a romské integrace nebo hájí zájmy romské menšiny, 
 • Zadavatelé služeb, zaměstnanci veřejné správy, sociální pracovníci a další pracovníci pracující s romskou menšinou, 
 • Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Žadatelé:

 •  NNO pro sociálního začleňovaní a romskou integraci a hájí zájmy romské menšiny
 •  
 

Územní zaměření

 • celá ČR

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?