Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé

Podpora služeb komunitního charakteru pro děti, rodiny a mladistvé, podpora prevence odebírání dítěte z rodiny, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti. Výzva vhodná pro romské spolky a sociální neziskovky s dotací až 100 %.   

 

 Příjem žádostí: duben 2024 až srpen 2024

Termín podání žádosti o dotaci

duben 2024 až srpen 2024

Výše dotace

350 mil. Kč

Míra podpory

95-100 %

Cíl výzvy

Podpora služeb komunitního charakteru pro děti, rodiny a mladistvé, podpora prevence odebírání dítěte z rodiny, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti. Výzva vhodná pro romské spolky a sociální neziskovky s dotací až 100 %.  

Základní parametry výzvy

 • Alokace: 350,000,000
 • Typ výzvy: kolová / 1kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Podporované aktivity

 • komunitní služby pro ohrožené děti a rodiny; 
 • služby prevence odebrání dítěte z rodiny, 
 • podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti, 
 • rozvoj sociální práce na obci na podporu rodin a dětí s cílem udržení dítěte v rodinném prostředí; 
 • Rozvoj náhradní rodinné péče; 
 • Přímá práce s rodinami s dětmi umístěnými mimo rodinu; 
 • Podpora aktivit směřující k podpoře mladých dospělých odcházejících z ústavní péče a náhradní rodinné péče při vstupu do samostatného života

Cílová skupina

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb na podporu sociálního začleňování; Zaměstnanci veřejné správy; Školy a školská zařízení; Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci; Žadatelé o náhradní rodinnou péči; Osoby ohrožené umístěním nebo umístěné v institucionálních zařízeních; Osoby vyrůstající v náhradní rodinné péči; Náhradní rodiče; Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace; Veřejnost

Žadatelé:

 • NNO, obce, kraje a jejich PO, Hl. m. Praha, Dobrovolné svazky obcí, Poskytovatelé sociálních služeb
 

Územní zaměření

 • celá ČR

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?