Podpora sociálního bydlení

Dotace 95-100 % s velkou alokací na program nabídne řešení bytové otázky skrze několik nástrojů – sociální realitní agenturu, kontaktní místo, podpora sousedského soužití či participativní formy podpory.
 Příjem žádostí: říjen 2024 až duben 2025

Termín podání žádosti o dotaci

říjen 2024 až duben 2025

Výše dotace

400 mil. Kč

Míra podpory

95-100 %

Cíl výzvy

Dotace 95-100 % s velkou alokací na program nabídne řešení bytové otázky skrze několik nástrojů – sociální realitní agenturu, kontaktní místo, podpora sousedského soužití či participativní formy podpory.

Základní parametry výzvy

 • Alokace: 400 mil.
 • Typ výzvy: kolová / 1kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Podporované aktivity

 • Podpora zabydlování a bydlení a integrovaného řešení (výčet možných aktivit): Kontaktní místo pro bydlení, Sociální realitní agentura/garantované bydlení, Posílení prevence ztráty bydlení, Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb, 
 • Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území, 
 • Přechod do bydlení při odchodech z institucí, Nástroje pro podporu sousedského soužití, 
 • Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení,
 • Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení 

V případě přijetí zákona o podpoře bydlení budou aktivity výzvy upraveny v návaznosti na tento připravovaný zákon či podporovat jeho implementaci.

Cílová skupina

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, 
 • Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, 
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, 
 • Veřejnost

Žadatelé:

 • NNO, Obce, Městské části hlavního města Prahy, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované kraji nebo obcemi, Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, Organizace zřizované hlavním městem Prahou Poskytovatelé sociálních služeb

Územní zaměření

 • celá ČR

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?