Romští aktéři

Pro romské organizace / děti / studenty je zde zajímavá dotace na vzdělávací workshopy, poradenství, jakož i na síťování romských institucí ke zlepšení komunitní práce v oblasti vzdělávání či sociálního začleňování. 
Příjem žádostí: červen 2024 a leden 2025

Termín podání žádosti o dotaci

červen 2024 a leden 2025

Výše dotace

300 mil. Kč

Míra podpory

95-100 %

Cíl výzvy

Dotace 95-100 % s velkou alokací na program nabídne řešení bytové otázky skrze několik nástrojů – sociální realitní agenturu, kontaktní místo, podpora sousedského soužití či participativní formy podpory.

Základní parametry výzvy

 • Alokace: 300 mil.
 • Typ výzvy: kolová / 1kolová
 • Místo realizace: celá ČR

Podporované aktivity

 • vzdělávací a rozvojové aktivity pro romské děti/žáky/studenty
 • podpora romských rodičů/zákonných zástupců (vzdělávací aktivity, workshopy, společná setkávání a poradenství v oblasti vzdělávání apod.)
 • rozvoj síťování a spolupráce NNO a dalších institucí zabývajících se podporou romské komunity ve vztahu ke vzdělávání romských dětí/žáků a jejich rodičů/zákonných zástupců
 • podpora začleňování romských dětí do předškolního vzdělávání
 • podpora zájmového a neformálního vzdělávání

Cílová skupina

 • Děti, žáci a studenti z marginalizovaných skupin jako jsou například Romové, nebo děti, žáci a studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí, či ohroženi školním neúspěchem
 • Děti, žáci a studenti, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve školách či organizacích v oblasti volného času dětí a mládeže apod.
 • Pracovníci a dobrovolníci NNO
 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
 • Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé
 • Rodiče
 • Veřejnost

Žadatelé:

 • Romské a proromské nestátní neziskové organizace

Územní zaměření

 • celá ČR

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?