Účast podnikatelů na mezinárodních veletrzích a výstavách

Dotace 30-35 % jsou k dispozici pro FVE a bateriové systémy, respektive na investice do malých FV elektráren na zem i střechu, větších elektráren nebo akumulátorů různých typů

Příjem žádostí: prosinec 2023 až 30.6. 2024 Podpora s mírou dotace 50 % (snad až do 2,5 mil. Kč) malým a středním podnikům usnadní vstup na mezinárodní trh, konkrétně pokryje pronájem výstavní plochy včetně stánku, dalších souvisejících služeb či poplatků, dále zajistí dopravu exponátů na výstavu a zpět, a také pomůže s marketingovou kampaní.

Termín podání žádosti o dotaci

prosinec 2023 až 30. 6. 2024

Výše dotace

200 tis. Kč - 2,45 mil. Kč

Míra podpory

až 50 %

Cíl výzvy

Cílem programu je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Program je určen pro malý a středný podnik. Výzva II. bude vyhlášena v 30.5.2024. Příjem žádostí bude zahájen 27.6.2024 a ukončen 18.9.2024. Alokace výzvy bude 250 mil. Kč. V minulé, již uzavřené výzvě, byla dotace na projekt poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 2,45 mil. Kč. Míra dotace je 50 %.

Základní parametry výzvy

 • Příjem žádostí: prosinec 2023 – 30.6.2024 
 • Alokace výzvy: 250 mil. Kč
 • Míra podpory: 50 % 

Podporované aktivity:

A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

 • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

 • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
 • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

Oprávněný žadatel

 • Malý a střední podnik

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na účast na výstavách/veletrzích
 • doprava
 • marketingové a propagační materiály

Nepodporované aktivity:

 • Konference, semináře, sympózia či jiné akce, jejichž hlavním účelem není výstavní či veletržní funkce; vyjma případů, kdy konference, semináře, sympózia a obdobné akce mají i veletržní či výstavní charakter a tento typ akcí je pro dané odvětví typické. Žadatel v daném odvětví musí provozovat svoji podnikatelskou činnost. 
 • Společná účast na zahraničním veletrhu či výstavě s více účastníky. 
 • Účast na zahraničních výstavách a veletrzích v Ruské federaci. 
 • Účast na výstavě/veletrhu v rámci projektu připraveného Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade nebo v rámci Českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?