Právě si prohlížíte Výstavba pro obce na pořízení sociálních bytů, sociálních a smíšených domů

Výstavba pro obce na pořízení sociálních bytů, sociálních a smíšených domů

Výstavba pro obce na pořízení sociálních bytů, sociálních a smíšených domů

Podpora je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace.

Kdo může čerpat

Samosprávné územní celky a mětské části hl. m. Praha

Termín podání žádosti o dotaci

prosinec 2022

Výše dotace

Dle výpočtu koeficientu m2 (až do výše investičního záměru)

Míra podpory

až 100 %

Alokace výzvy

430 mil. Kč

Forma financování

Dle typu investic

Místo realizace projektu

Celá ČR

Cíl podpory

Cílem je  zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Žadatelé o dotaci

 • obce;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • městské části hlavního města Prahy;
 • městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst.

Zaměření projektů

 •          Pořízení sociálních bytů prostřednictvím investiční dotace

Z dotace můžete zaplatit

 • koupi pozemku, jehož součástí je stavba (koupě budovy určené k rekonstrukci),
 • zařízení staveniště,
 • pozemní úpravy a stavební práce (související s výstavbou budovy, nikoliv okolí budovy),
 • materiál a jeho dopravu,
 • demoliční práce včetně uložení na skládce (v případě odstranění původní stavby uznáno 30 % z nákladu na odstranění stavby),
 • stavební a technický dozor,
 • revize a zkoušky,
 • základní vybavení (záchod, umyvadlo, sprcha nebo vana, kuchyňská linka a sporák nebo varná deska) a
 • daň z přidané hodnoty s výjimkou části daně z přidané hodnoty, u níž obci jako plátci vznikne nárok na odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty
 • pořízení místnosti pro osobu poskytující domovní služby nebo pro sociálního pracovníka,
 • pořízení samostatné místnosti se záchodem a umyvadlem v sociálních bytech:
 • technické vybavení vedoucí ke snížení spotřeby energií a vody v domácnosti,
 • trouba, digestoř a vestavěné spotřebiče nebo vestavěný nábytek

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu

 • Příprava o podání žádosti
 • Realizace projektu a jeho ukončení
 • Udržitelnost projektu

V případě investičních projektů může projekt z pravidla začít již před podáním žádosti o dotaci. Existují, ale také projekty, které lze zahájit vždy až po podání žádosti o dotaci.

Realizace projektu končí momentem, kdy bylo dosaženo jeho cílů. Tento moment nastává po uplynutí doby realizace. Aby mohl být projekt úspěšně ukončen, musí dojít k naplnění povinných indikátorů a musí být vyhotoveny stanovené výstupy projektu. Do konce období realizace projektu musí být také uhrazeny veškeré náklady projektu a účetní doklady musí být správně doloženy. V případě investičních projektů musí být s majetkem nakládáno dle pravidel dotace např. musí být zkolaudován, nebo zařazen do užívání.

Vyplacení dotace

Způsob, jakým je dotace vyplacena, je vždy stanoven institucí, která finance poskytuje. Nejčastěji je dotace vyplácena ve dvou formách financování – ex-post a ex-ante. Dotace je proplácena vždy zpětně za doložené vynaložené náklady.

Forma financování ex-post (zpětně) spočívá ve financování první etapy projektu ze strany příjemce (subjektu, kterému byla dotace schválena a má podepsanou smlouvu o jejím poskytnutí). Po ukončení první etapy příjemce řádně doloží všechny účetní doklady, které se týkají projektu, a prostřednictvím monitorovacích zpráv o tyto náklady požádá.

Ex-ante financování neboli financování předem znamená, že příjemce dotace obdrží její část ještě před začátkem projektu a první etapu projektu tak nebude muset financovat ze svého rozpočtu. Po ukončení etapy také řádně doloží účetní doklady a prostřednictvím monitorovacích zpráv o tyto náklady žádá. Finance, které dostane před začátkem projektu může použít na financování první etapy projektu, ale také na pokrytí nákladů dalších etap v případě, že by schválení a proplacení doložených účetních dokladů trvalo déle.

Udržitelnost

Udržitelnost projektu je doba, kdy je nutné zachovat výsledky a výstupy projektu. Jedná se o období minimálně jednoho roku, ale může to být i 5 let. Zde záleží na nastavených pravidlech ze strany instituce, která dotaci poskytuje. U některých typů projektů s obdobím udržitelnosti počítáno není. Během tohoto období je nutné 1 x za rok podat monitorovací zprávu o vývoji projektu.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?