Zvyšování počtu výzkumných podniků a firem

Program Potenciál nabízí dotaci až 100 mil. Kč/projekt na založení či rozšíření center vývoje a inovací v podobě pořizování nových technologií, zařízení a vybavení k zajištění výzkumných aktivit. 

Příjem žádostí: 2. kvartál roku 2024

Termín podání žádosti o dotaci

2Q/2024

Výše dotace

2 - 100 mil. Kč

Míra podpory

20 – 70 %

Cíl výzvy

Cílem programu je podpora zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum a vývoj a rozvoj a posilování jejich výzkumných a inovačních kapacit. Výzva II. bude vyhlášena v 2Q/2024. Alokace výzvy bude 1 mld. Kč. V minulé, již uzavřené výzvě, byla dotace na projekt poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. Míra dotace pro malý podnik je 40 – 70 %, střední podnik je 30 – 60 %, pro velký podnik do 499 zaměstnanců je míra dotace 20 – 50 %, a to podle místa realizace projektu.

Základní parametry výzvy

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 2Q/2024
 • Míra podpory: 20 – 70 % 
 • Alokace výzvy: 1 mld. Kč
 • Druh výzvy: průběžná

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek: náklady na dlouhodobý nehmotný majetek jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • investice do budov (novostavby a stavební úpravy): náklady na investice do budov
 • jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 40 % celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity

 • Založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra

Nepodporované aktivity:

 • Prostá obnova majetku
 • Výrobní aktivity a produktivní investice

Oprávněný žadatel

 • Malé, střední a velké podniky.

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?