Dotace, dotace přicházejí ...

Přejeme úspěšný nový rok!
Níže si vyberete vánoční dáreček kliknutím na vhodnou výzvu, která Vám umožní šáhnout si na peníze ve Vašem sektoru občanských aktivit.


Veřejná zeleň z dotace

Uvažujete o investicích do revitalizace veřejných prostranství a jejich ozelenění? Tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podpoří ve všech regionech včetně Prahy zelenou infrastrukturu měst a obcí.
Příjem žádostí: 23. 1. 2024 – 10. 6. 2024

Cestovní ruch a kultura v programu Interreg

Až 80 % dotace na opravu kostelů, přírodně naučných stezek, kulturních center, muzeí společné paměti, aktivit v oblasti edukace a cestovního ruchu v krásných lokalitách česko-polských regionů.
Příjem žádostí: do 28. 2. 2024

Institucionální spolupráce mezi ČR a Polskem

Přeshraniční program určený školám, NNO (kulturní instituce), církvím umožňuje až do výše 80 % podpory zajistit, na tematických projektech, návaznost na společnou historii či jen prohloubit spolupráci dobrou praxí, stážemi či výměnnými pobyty nebo zasíťovat instituce. 
Příjem žádostí: do 28. 2. 2024

NNO, vzdělávací instituce

Dotace je určena na vybudování nových dětských skupin a následný 12měsíční provoz s cílem posílit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Míra podpory bude 95-100 %.

Příjem žádostí: březen až červen 2024

Speciální pedagogika pro NNO a školy

Dotaci 1-99 milionů Kč lze obdržet na stavbu, nákup vybavení, vnitřní konektivitu, úpravu zázemí pro školské pedagogické zařízení, psychologická centra a zkvalitnit tak její vzdělávací infrastrukturu.

 Příjem žádostí: červen 2024 a leden 2025

Implementace neformálního vzdělání pro NNO

Minimálně 40 % dotace pro neziskovky na propojování pracovníků v nezisku, na inovativní edukační postupy pro děti a mládež, na spolupráci NNO s rodiči a veřejností.

Příjem žádostí: březen až srpen 2024

Komenský pro neziskovky a školy

Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s celostním vzdělávacím plánem aj.

Příjem žádostí: březen až srpen 2024

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?

Až 80 % dotace na opravu kostelů, přírodně naučných stezek, kulturních center, muzeí společné paměti, aktivit v oblasti edukace a cestovního ruchu v krásných lokalitách česko-polských regionů.