Dotace, dotace přicházejí ...

Přejeme úspěšný nový rok!

Níže si prosím vyberete vánoční dáreček kliknutím na vhodnou výzvu, která Vám umožní plnit si Vaše sny ve Vašem sektoru občanských aktivit.

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé

Podpora služeb komunitního charakteru pro děti, rodiny a mladistvé, podpora prevence odebírání dítěte z rodiny, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti. Výzva vhodná pro romské spolky a sociální neziskovky s dotací až 100 %.

 Příjem žádostí: duben 2024 až srpen 202

Znevýhodněné osoby na trhu práce

Podpora služeb komunitního charakteru pro děti, rodiny a mladistvé, podpora prevence odebírání dítěte z rodiny, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti. Výzva vhodná pro romské spolky a sociální neziskovky s dotací až 100 %.

 Příjem žádostí: duben 2024 až srpen 2024

Podpora integrace romské menšiny 

Tento program nabízí romským spolkům a NNO 95-100 % dotace na sociální začleňování romské menšiny v ČR. Preferuje zvyšování občanských a rodičovských kompetencí zejména u rodin s dětmi, včetně posilování kapacit neziskových organizací.

Příjem žádostí: září až prosinec 2024

Podpora sociálního bydlení 

Dotace 95-100 % s velkou alokací na program nabídne řešení bytové otázky skrze několik nástrojů – sociální realitní agenturu, kontaktní místo, podpora sousedského soužití či participativní formy podpory.

 Příjem žádostí: říjen 2024 až duben 2025

Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování

Romské spolky a jiné neziskovky získají až 100 % ex ante dotaci na východiska spjatá se systémovými potřebami spolků – edukace pracovníků v přímé práci s klientem, rozvoj participativních metod, systém hodnocení efektivity či vytváření regionálních sítí a nových platforem. 

 Příjem žádostí: prosinec 2024 až duben 2025

Romští aktéři

Pro romské organizace / děti / studenty je zde zajímavá dotace na vzdělávací workshopy, poradenství, jakož i na síťování romských institucí ke zlepšení komunitní práce v oblasti vzdělávání či sociálního začleňování. 

 Příjem žádostí: červen 2024 a leden 2025

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK

Softwarové pokročilé aplikace – OP TAK V rámci dotačních výzev Aplikace přichází jedna zaměřená pouze na vývoj inovativního software s využitím moderních technologií jako je

Digitální podnik – OP TAK

Digitální podnik – OP TAK Využívání digitálních technologií je nezbytností každé moderní firmy, pomáhají zrychlit a zefektivnit firemní procesy. Přinášíme další zajímavou možnost, jak již

Energetické úspory – výzva II.

Úspory energie- výzva II.  Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší možnost zažádat o dotaci na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?

Až 80 % dotace na opravu kostelů, přírodně naučných stezek, kulturních center, muzeí společné paměti, aktivit v oblasti edukace a cestovního ruchu v krásných lokalitách česko-polských regionů.