Budoucnost práce s operačním programem Zaměstnanost plus

Operační program Zaměstnanost plus si klade za cíl řešit problémy a potřeby ČR v oblasti trhu práce, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou. Plán vyhlášení výzev červenec 2022…

Pokračovat ve čtení Budoucnost práce s operačním programem Zaměstnanost plus

Sociální začleňování s operačním programem Zaměstnanost plus

Operační program Zaměstnanost plus si klade za cíl řešit problémy a potřeby ČR v oblasti trhu práce, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou. Alokace 18,611 mld. Kč Cílové…

Pokračovat ve čtení Sociální začleňování s operačním programem Zaměstnanost plus

Dotace na výstavbu a intenzifikaci ČOV, kanalizací, vodovodů a úpraven pitných vod

Nový Operační program Životní prostředí v tomto roce  podpoří projekty zaměřené na budování vodovodní infrastruktury a udržitelného nakládání s vodou. Plánované vyhlášení výzev červenec a listopad 2022 Cílové územi celá ČR Míra…

Pokračovat ve čtení Dotace na výstavbu a intenzifikaci ČOV, kanalizací, vodovodů a úpraven pitných vod

Snižování energetické náročnosti a podpora obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů je jednou z hlavních priorit pro další období napříč všemi operačními programy. Ne jinak je tomu i v případě Operačního programu Životní prostředí, který…

Pokračovat ve čtení Snižování energetické náročnosti a podpora obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Národní plán obnovy, který má oživit ČR a zvýšit její odolnost, počítá i se sociálními službami. Plánovaný příjem žádostí od 20.5.2022 Ukončení realizace projektu Nejpozději do 31.8.2025 Míra podpory 100…

Pokračovat ve čtení Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb