Dotace, dotace přicházejí ...

Přejeme úspěšný nový rok!
Níže si prosím vyberete vánoční dáreček kliknutím na vhodnou výzvu, která Vám umožní plnit si sny ve Vašem oboru podnikání.


Snížení energetické náročnosti veřejných budov v Praze

Díky dotaci získáte prostředky na energetické úspory v objektech sloužících veřejnosti na území hl. m. Prahy. Snížíte náklady na jejich provoz, přispějete k ochraně životního prostředí, udržitelnému rozvoji a zlepšení kvality života ve městě.
Příjem žádostí: 16. 10. 2023 – 29. 2. 2024 

Snížení energetické náročnosti památkově chráněných objektů v celé ČR 

Díky dotaci získáte prostředky na energetické úspory v objektech sloužících veřejnosti na území celé ČR. Snížíte náklady na jejich provoz, přispějete k ochraně životního prostředí, udržitelnému rozvoji a zlepšení kvality života ve městě.
Příjem žádostí: 16. 10. 2023 – 29. 2. 2024 

Ekomobilita pro podnikatelské subjekty

Dotace bude směřovat na pořízení nových bezemisních vozidel ve výši 200 až 300 tisíc Kč na auto dle kategorie, na dobíjecí stanice pro podnikové areály ve výši 50 až 150 tisíc Kč dle výkonu a další neveřejnou eko infrastrukturu. Zbytek lze hradit přes Zaručovaný úvěr od 100 tisíc do 2,5 mil. Kč půjčky.
Příjem žádostí: 1. 1. 2024 až 30. 9. 2025

Revitalizace brownfieldů

Pro právnické osoby uvažující o velkých projektech je dostupná podpora 100 % z dotace na nevyužívané stavby, z nichž vzniknou energeticky účinné novostavby pro občanské vybavení za účelem vzdělávacích, kulturních, společenských aktivit, sociálních služeb pro rodiny, zdravotních služeb či veřejné správy. 
Příjem žádostí: 28. 2. 2024

Nové výrobní zařízení pro podniky?

Dotace ve výši 20–60 % nákladů, dle velikosti podniku, je určena na zvýšení konkurenceschopnosti skrze unikátní know how, zvýšení užitné hodnoty technologií a k efektivnějšímu procesu výroby. 

Příjem žádostí: 1. kvartál roku 2024

Úspory firmám pomocí obnovitelných zdrojů

Dotace přispěje firmám částkou 0,5 mil. až 200 mil. Kč na renovace, výstavbu budov a technologií – zateplení budov, vegetační střechy, na tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny a akumulátory.

Příjem žádostí: 1. kvartál roku 2024

Malé a střední podniky na cestě k inovacím 

Maximální dotace ve výši 20 milionů Kč se týká smluvního výzkumu, inovativních produktů a postupů, organizačních vylepšení, třeba i na cestě k patentům. 

Příjem žádostí: 2. kvartál roku 2024

Aplikace pro výzkum a vývoj   

Dotace v závislosti na velikosti podniku a typu aktivit činí mezi 35-70 % a podporují experimentální vývoj, poloprovoz, otevřené technologie, užitný vzor, funkční vzorek, průmyslový vzorek nebo software. Lze realizovat partnerství např. s výzkumnou organizací s dotací až 85 %.

Příjem žádostí: 1. kvartál roku 2024

Transfer technologií pro podniky a výzkumné organizace   

Aktivity zajistí uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi, podnítí dopracování výzkumu, finalizování vývoje a připraví do procesu komercionalizace v rámci podpory 35-70 % nákladů z dotace,  v závislosti na velikosti podniku a typu aktivity. Příjem žádostí: 1. kvartál roku 2024

Zvyšování počtu výzkumných podniků a firem    

Program Potenciál nabízí dotaci až 100 mil. Kč/projekt na založení či rozšíření center vývoje a inovací v podobě pořizování nových technologií, zařízení a vybavení k zajištění výzkumných aktivit. 

Příjem žádostí: 2. kvartál roku 2024

Chcete zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost svého podniku?    

Na 70 % způsobilých nákladů dostanete peníze, které zhodnotíte k posunu na vyšší úroveň v globálním hodnotovém řetězci. Dotací zefektivníte výrobu, zavedete nové metody, výrobky či služby a to bez ohledu na to, zda jste nováček nebo technologický lídr.

Příjem žádostí: 2. kvartál roku 2024

Eko-inovace, projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu   

Dotace 80-85 % je určena na nová řešení využitelná v procesu digitalizace, eGovernmentu, optimalizace regulace, snižování byrokracie, rovněž také na enviromentální technologie zmírňující dopady změn klimatu a reflektující aktuální trendy v ochraně životního prostředí.

Příjem žádostí: 2. kvartál roku 2024

Fotovoltaika pro podnikání    

Dotace 30-35 % jsou k dispozici pro FVE a bateriové systémy, respektive na investice do malých FV elektráren na zem i střechu, větších elektráren nebo akumulátorů různých typů

Příjem žádostí: prosinec 2023 až 30.6. 2024

Účast podnikatelů na mezinárodních veletrzích a výstavách     

Podpora s mírou dotace 50 % (snad až do 2,5 mil. Kč) malým a středním podnikům usnadní vstup na mezinárodní trh, konkrétně pokryje pronájem výstavní plochy včetně stánku, dalších souvisejících služeb či poplatků, dále zajistí dopravu exponátů na výstavu a zpět, a také pomůže s marketingovou kampaní.

Příjem žádostí: prosinec 2023 až 30.6. 2024

Jak to funguje

1

Oslovíte nás

2

Proběhne
společná schůzka

3

Sepíšeme
projektový záměr

4

Podáme žádost
o dotaci

5

Obdržíte finance

6

Pomůžeme vám
s realizací projektu

Hledáte i jiné výzvy?

PF2024

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2024! Rozbalujte s námi dárky, které vám k úspěchu pomůžou.Klikněte na jeden z obrázků a inspirujte se novými výzvami. Pro firmy

Komenský pro neziskovky a školy

Komenský pro neziskovky a školy Program Škola hrou nabízí dotace pro modernizaci metod výuky, na spolupráci mezi školami při implementaci inovativního kurikula v souladu s

Zavolejte nám

Napište nám

Máte zájem o dotaci? Napište nám

Vyberte jaký jste subjekt?